Vraag van de maand

Houders van een Seniorenvoordeelkaart zien hun abonnement na een jaar stilzwijgend verlengd. Kan dat?

Zowel ECC België als de  Federale Overheidsdienst Economie ontvingen in september 2018 heel wat klachten over de Seniorenvoordeelkaart. Onder andere dankzij de media-aandacht die de Inspecteur van Radio 2 gaf aan de misleidende praktijken van Seniorenvoordeelkaart, viel de klachtenstroom gelukkig stil. Tot … september 2019. Blijkt dat abonnees opnieuw ongewenst opgezadeld zitten met een nieuw abonnement, een gevolg van de automatische of stilzwijgende verlenging. Kan dat?

Stilzwijgende verlenging: kan dat?

De algemene voorwaarden van Seniorenvoordeelkaart vermelden dat het lidmaatschap aangegaan wordt voor een jaar. Daarna wordt het automatisch en voor onbepaalde tijd verlengd. Tenzij het minimaal een maand voor het einde van het lidmaatschapsjaar wordt opgezegd.

Tot zover lijkt de stilzwijgende verlenging van abonnementen wettig.

Maar, volgens Belgische regels moet de verkoper u op de stilzwijgende verlenging wijzen vóór u met hem een overeenkomst sluit en dit

  • in vetgedrukte letters
  • in een kader
  • los van de tekst
  • aan het begin van de algemene voorwaarden

Seniorenvoordeelkaart is een Nederlandse firma. Omdat die zich duidelijk richt op de Belgische markt (de url eindigt op .be en de homepagina vermeldt contactgegevens in België) moet die de Belgische regels naleven.

Dit deed Seniorenvoordeelkaart niet. De automatische hernieuwing van uw abonnement is dan ook niet wettig.

Ons advies

Zit u ongewenst opgezadeld met een nieuw abonnement van Seniorenvoordeelkaart door stilzwijgende verlenging? Dit is wat u kunt doen:

  • Contacteer Seniorenvoordeelkaart en betwist de geldigheid van de stilzwijgende verlenging van uw abonnement.
  • Eis de aangerekende bedragen terug en vermeld uw BIC- en IBAN-gegevens.
  • Zeg het abonnement op.

U kunt daarvoor gebruikmaken van deze voorbeeldbrief.

Recent een kaart gekocht?

Kocht u onlangs een Seniorenvoordeelkaart en hebt u zich bedacht? Dit kunt u doen.

  • Ontving u de kaart minder dan veertien dagen geleden en gebruikte u de kaart nog niet? Dankzij uw herroepingsrecht of bedenktijd van veertien dagen kunt u de koop annuleren. Seniorenvoordeelkaart moet u binnen 30 dagen terugbetalen.
  • De bedenktijd is verstreken of u gebruikte de kaart? Er is geen weg terug: u bent een jaar lang lid.

Opgelet: Zeg uw lidmaatschap op voor het jaar eindigt. Zo voorkomt u dat u zich moet verzetten tegen de automatische - en weliswaar onwettige! - verlenging door Seniorenvoordeelkaart.

Gratis hulp en advies

Vindt u geen gehoor bij Seniorenvoordeelkaart? Contacteer ons en u kunt rekenen op gratis hulp en advies van onze juristen.