Wat zegt de wet?

Er zijn 2 vormen oneerlijke handelspraktijken: 

Beide zijn verboden door de Europese Richtlijn 2005/29 in werking in alle Europese landen.

Misleidende handelspraktijken

Bij oneerlijke handelspraktijken die misleiden, geeft de verkoper u bewust bedrieglijke informatie. Of houdt hij bewust (een deel van) zijn kennis voor u achter.

Verkopers gebruiken misleidende handelspraktijken om u te verwarren en aan te zetten om te kopen. 

Enkele voorbeelden:

 • De verkoper lokt u met een uitzonderlijke promotie, maar heeft er bewust te weinig stuks van in voorraad. Nu u toch in de winkel bent, probeer hij u iets anders te verkopen.
 • Hij beweert dat zijn product maar heel tijdelijk beschikbaar zal zijn, terwijl dat niet zo is.
 • Hij verwijst u door naar een klantendienst, waarvan de medewerkers een andere taal spreken dan hijzelf tijdens de verkoop. Een gegeven waarover hij u niet inlichtte.
 • Hij beweert dat hij zijn handelszaak definitief gaat sluiten, terwijl dat niet klopt.
 • Hij belooft dat een bepaald product ziektes kan genezen, ook al is dat niet zo.
 • Hij publiceert valse reviews of beweert dat beoordelingen over een product zijn gepubliceerd door consumenten die het product daadwerkelijk hebben gebruikt of gekocht, zonder dit te controleren, …
 • ...

Agressieve handelspraktijken

Onder agressieve oneerlijke handelspraktijken verstaan we: intimidatie, dwang of een ongepaste beïnvloeding (vanuit een machtspositie) door de handelaar. Zo wil hij u als consument onder druk zetten, en doen kopen.

Enkele voorbeelden:

 • Hij zoekt u herhaaldelijk thuis op en negeert uw verzoek om dat niet meer te doen.
 • Hij blijft hardnekkig aandringen per telefoon of via een ander kanaal. Terwijl u duidelijk maakte dat u dat niet wilt.
 • Hij eist dat u betaalt voor producten die u niet bestelde.
 • Hij richt zich in zijn reclame rechtstreeks tot kinderen, zodat die zijn producten kopen of hun ouders overhalen om dat te doen.
 • ...

Herkent u een van deze praktijken? Neem dan onmiddellijk actie!