Compensatie van een treinvertraging

Komt uw trein op zijn bestemming aan met meer dan zestig minuten vertraging of wordt de trein geannuleerd? Dan hebt u rechten. Vindt een antwoord op volgende vragen:

Waarop hebt u recht bij treinvertraging of - annulatie?

 U krijgt de keuze tussen:

  • volledige terugbetaling van uw ticket, zowel voor het traject dat u al (vergeefs) aflegde als voor het nog niet afgelegde deel van de reis
  • voortzetting van uw reis of een alternatieve verbinding naar uw bestemming. En dat onder dezelfde transportomstandigheden, met de meest gunstigereistijden of op een latere datum als u dat beter past

En het spoorwegbedrijf moet u ook het volgende gratis aanbieden:

  • eten en drinken in functie van de wachttijd
  • als de trein geblokkeerd staat op het spoor: vervoer tussen de plaats waar de trein strandde en het station
  • als de situatie erom vraagt: een hotelovernachting en vervoer van het station naar het hotel

Opgelet: Het spoorwegbedrijf moet op uw biljet de annulatie of de vertraging aangeven. Dit bewijs kunt u dan gebruiken om de compensatie aan te vragen.

Welke compensatie kunt u vragen?

Of uw trein nu vertraging heeft of geannuleerd is, u hebt ook nog recht op een financiële compensatie:

  • Bedraagt de treinvertraging 60 tot 119 minuten? Dan mag u 25 procent van uw biljetprijs terugeisen.
  • Duurt de treinvertraging 120 minuten of langer? Dan mag u 50 procent van uw biljetprijs terugeisen.

Opgelet: werd de treinvertraging of de -annulatie al meegedeeld vóór u uw biljet kocht? Of koos u voor de terugbetaling van uw treinticket? Dan hebt u geen recht op een compensatie.

Goed om te weten: Hebt u een treinkaart of een -abonnement? En krijgt u tijdens de geldigheidsduur geregeld te maken met treinen die te laat (aan)komen of niet komen? Dan ook hebt u recht op een passende compensatie voor die treinvertragingen. De exacte vergoeding hangt af van de transportvoorwaarden van het spoorwegbedrijf.

Wat met overmacht?

Is de annulatie, vertraging of gemiste aansluiting het gevolg van overmacht? Dan is de vervoersmaatschappij niet verplicht om u een overnachting aan te bieden of de kosten van uw overnachting nadien op zich te nemen.

Concreet: u krijgt uw hotelkamer niet terugbetaald als de treinvertraging te wijten is aan:

  • externe omstandigheden die het spoorwegbedrijf niet kon vermijden
  • gedrag van een derde dat de vervoersmaatschappij niet kon voorkomen
  • een fout van u als reiziger

Maar u kunt in die situaties wél een compensatie van 25 of 50 % vragen. Dat staat in een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (FR/EN).