Recht op informatie

Gaat u reizen met de trein? Dan moet het spoorwegbedrijf u zeker inlichten over:

Vóór uw vertrek:

  • de algemene voorwaarden van reizen met de trein
  • het snelste en goedkoopste traject
  • de faciliteiten voor personen met een mobiele beperking die willen reizen met de trein
  • de beschikbaarheid van zitplaatsen en diensten aan boord
  • de geschillenprocedure 

Tijdens uw reis:

  • de diensten en veiligheidsprocedures aan boord
  • het volgende station en de voornaamste aansluitingen
  • de opgelopen vertragingen en geschatte aankomsttijden