@TODO: Title

Ontvangstbevestiging

Geachte mevrouw, geachte heer,

Dit is de ontvangstbevestiging van uw klacht of vraag aan het Europees Centrum voor de Consument in België.

Wat is belangrijk in dit bericht?

 • Uw dossiernummer
 • Hoe u contact met ons opneemt om iets toe te voegen of iets te vragen
 • Uitleg over wat u wel en wat u niet van ons kunt verwachten

Uw dossiernummer / referentie

U vindt uw dossiernummer in het onderwerp van deze e-mail. Het begint met ECCBE.

Wilt u ons een e-mail sturen?

Gebruik de functie "beantwoorden" op deze of een andere e-mail die u van ons ontving. Verander niets aan het onderwerp, zo komt uw bericht automatisch in uw elektronisch dossier. Documenten kunt u als bijlage toevoegen.

U kunt ons uiteraard ook telefonisch contacteren op 02 542 33 46. Dat kan op werkdagen tussen 9 u. en 12.30 u.

Wat kunt u van ons verwachten?

Verwerkingstermijn

Momenteel is het helaas 3 maanden wachten vooraleer wij uw klacht of vraag kunnen behandelen.

 

Is uw probleem intussen opgelost of uw vraag beantwoord? Laat het ons weten.

Dit is wat we WEL voor u gaan doen:

 • Een juridische analyse van uw klacht of vraag. Blijkt dat u het recht niet aan uw kant hebt, dan informeren we u waarom en sluiten uw dossier.
 • We bezorgen u juridische argumenten waarmee u de ondernemer op uw rechten kunt wijzen.
 • De verkoper aanzetten tot een minnelijke oplossing via contact met het ECC in de lidstaat van de ondernemer.
 • Doorverwijzen naar andere opties als een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt.
 • We sturen u een e-mail bij elke stap in uw dossier.

Dit kunnen we helaas NIET doen voor u:

 • Ondernemers dwingen om te handelen. We proberen hen wel te overtuigen wat in 63% van de klachten ook lukt.
 • U in de rechtbank vertegenwoordigen.
 • Uw klacht behandelen als u en de ondernemer in België gevestigd zijn. We verwijzen u indien mogelijk wel door.
 • Uw klacht behandelen als een van de betrokken partijen buiten de EU is gevestigd. Noorwegen, IJsland en het Verenigd Koninkrijk vallen wel onder onze bevoegdheid.
 • Uw klacht behandelen als het geen consumentengeschil is.
 • Uw klacht over oplichting behandelen. Daarvoor zijn enkel politionele en overheidsinstanties bevoegd.

Waarmee kunt u ons helpen voor een vlotte afhandeling?

 • Een nauwkeurige maar beknopte chronologische samenvatting van de feiten en verduidelijking van wat u wenst te bekomen.
 • Bewijzen met data en verzendgegevens, waarmee we juridische argumenten kunnen staven. Enkele voorbeelden:
  • bevestiging van aankoop of reservering (geen schermafbeelding)
  • betalingsbewijs
  • uw correspondentie met de tegenpartij (zet u het voor ons chronologisch in een document, dan maakt u het onze juristen een heel stuk gemakkelijker)
  • uw bankgegevens (IBAN en BIC), als u een terugbetaling wenst van de tegenpartij
 • Bijlagen in een goed leesbaar formaat zoals docx of pdf met een sprekende naam. Beperk ook het aantal bijlagen tot het minimum. Schermafbeeldingen zijn voor ons niet werkbaar en zullen wij weigeren.

Misschien helpt een van onze actuele website-artikelen?

Bekijk ze in onze rubriek 'In de kijker' op www.eccbelgie.be en wie weet vindt u meteen het antwoord op uw vraag.

Graag meer informatie over ons Centrum?

Het Europees Centrum voor de Consument (ECC) België maakt deel uit van een Europees netwerk.

Wij helpen consumenten door een minnelijke oplossing te zoeken voor hun grensoverschrijdende geschillen (wanneer de consument en de handelaar zich elk in een verschillende lidstaat van de EU bevinden). Onze diensten zijn gratis.

We worden gesubsidieerd door de Europese Unie, de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie en OOBC vzw.

U kunt ons kwaliteitshandvest raadplegen voor meer informatie over het ECC-netwerk en onze privacyverklaring over uw persoonsgegevens.

In elke e-mail van ons vindt u een link naar onze tevredenheidsenquête. Zo kunnen we onze dienstverlening bijsturen en verbeteren waar mogelijk.

Met vriendelijke groeten,

Europees Centrum voor de Consument

Hollandstraat 13  
1060 Brussel 
T: +32 2 542 33 46 
www.eccbelgie.be 

Volg ons op Facebook | Twitter  
Disclaimer & privacy

 

Gratis juridische hulp aan consumenten dankzij de steun van de Europese Unie, de FOD Economie en OOBC vzw.

Dit project is medegefinancierd door de Europese Unie. De verwoorde visies en meningen zijn van de auteur(s) en stemmen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie of het Europees Uitvoerend Agentschap Innovatieraad en kmo’s (EISMEA). Zij aanvaarden hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. Deze disclaimer geldt ook voor de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, medefinancier van het project.