Disclaimer & privacy

Disclaimer

Organisatie

De vzw OOBC is een non-profitorganisatie (btw BE 475.031.566) van consumentenorganisatie Test Aankoop. Deze non-profitorganisatie bestaat uit twee diensten:

 1. Het Europees Centrum voor de Consument (ECC) Belgium is onderdeel van het Europese netwerk van consumentencentra (ECC-Net), dat werd opgericht door de Europese Commissie om de Europese consument te informeren over en adviseren bij grensoverschrijdende aankopen.

  ECC België wordt mee gefinancierd door de Europese Unie en de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie en de vzw OOBC.

  Europees Centrum voor de Consument Belgium
  Hollandstraat 13
  1060 Brussel
  Telefoon: +32 2 542 33 46
  Fax: +32 2 542 32 43
  E-mail: [email protected]

 2. Het ODR-contactpunt vindt zijn rechtsgrond in Verordening (EU) Nr. 524/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) Nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Verordening ODR consumenten). In België organiseert de vzw OOBC het ODR-contactpunt.

  Het ODR-contactpunt wordt financieel ondersteund door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie en de vzw OOBC.

  ODR-contactpunt België
  Hollandstraat 13
  1060 Brussel
  Telefoon: +32 2 892 37 12
  E-mail: [email protected]

Disclaimer

Het project ECC België is medegefinancierd door de Europese Unie. De verwoorde visies en meningen zijn van de auteur(s) en stemmen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie of het Europees Uitvoerend Agentschap Innovatieraad en kmo’s (EISMEA). Zij aanvaarden hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

Het project ECC België en ODR contactpunt België worden medegefinancierd door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. Deze overheidsdienst aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de verwoorde visies en meningen van deze projecten.

Het ECC België / ODR-contactpunt België (OOBC vzw) is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is.

Daarom kan aan de informatie op de pagina's van de websites van het ECC België / ODR-contactpunt België geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het ECC België / ODR-contactpunt België geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Op de websites van het ECC België / ODR-contactpunt België kunnen links naar (niet-commerciële) instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het ECC België / ODR-contactpunt België is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

Ook het advies via e-mail of via telefoon van het ECC België / ODR-contactpunt België is geheel vrijblijvend. Het ECC België / ODR-contactpunt België aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele onjuistheid van het gegeven advies via e-mail, via telefoon of via de webpagina's van het ECC België / ODR-contactpunt België.

Auteursrechten en naburige rechten

De via deze website verspreide informatie is auteursrechtelijk beschermd. Gebruikers mogen één kopie van informatie op deze website op één computer bewaren voor niet-commercieel, persoonlijk en intern gebruik. De auteursrechten op deze afbeeldingen, tekst, logo’s, foto’s zijn eigendom van het Europese Centrum voor de Consument België; dergelijke content kan dus enkel worden gedownload, vermenigvuldigd, gekopieerd, gewijzigd, gepubliceerd, doorgestuurd, overgedragen of gebruikt op om het even welke manier, mits hiervoor de schriftelijke toestemming van het Europese Centrum voor de Consument België is verkregen. Onbevoegd gebruik kan aanleiding geven tot rechterlijke bevelen, schadeclaims en andere gerechtelijke procedures.

Auteursrechtvermelding: © Europees Centrum voor de Consument België - © ODR-contactpunt

De bron van het gepubliceerde visuele materiaal kan zijn: gratis beeldbanken zoals www.pixabay.com, de Europese Commissie (©) of het Europees Parlement (©).

Hoofdredacteur: Karen Ghysels
Verantwoordelijke uitgever: Karen Ghysels 

Privacybeleid inzake gegevensbescherming – wat gebeurt er met uw gegevens?

ECC België en het ODR-contactpunt nemen de bescherming van uw gegevens ernstig. Deze non-profitprojecten willen meer bewustzijn creëren voor consumentenrechten in Europa en deze promoten. Uw gegevens worden uitsluitend verzameld, opgeslagen en gebruikt om uw aanvragen en klachten te behandelen en uw belangen te verdedigen.

U vindt hier alle informatie over hoe we uw gegevens behandelen.

Verantwoordelijk orgaan

De vzw OOBC is een non-profitorganisatie (btw BE 475.031.566) van consumentenorganisatie Test Aankoop. Deze non-profitorganisatie bestaat uit twee diensten:

 1. Het Europees Centrum voor de Consument (ECC) Belgium is onderdeel van het Europese netwerk van consumentencentra (ECC-Net), dat werd opgericht door de Europese Commissie om de Europese consument te informeren over en adviseren bij grensoverschrijdende aankopen.

  ECC Belgium wordt mee gefinancierd door de Europese Unie en de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie en de vzw OOBC.

  Europees Centrum voor de Consument Belgium
  Hollandstraat 13
  1060 Brussel
  Telefoon: +32 2 542 33 46
  Fax: +32 2 542 32 43
  E-mail: [email protected]

 2. Het ODR-contactpunt vindt zijn rechtsgrond in Verordening (EU) Nr. 524/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) Nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Verordening ODR consumenten). In België organiseert de vzw OOBC het ODR-contactpunt.

  Het ODR-contactpunt wordt financieel ondersteund door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie en de vzw OOBC.

  ODR-contactpunt België
  Hollandstraat 13
  1060 Brussel
  Telefoon: +32 2 892 37 12
  E-mail: [email protected]

Functionaris voor gegevensbescherming
Doordat de vzw OOBC slechts een beperkt aantal medewerkers tewerkstelt voor ECC België en het ODR-contactpunt en in beperkte mate actief is op het vlak van gegevensverzameling, is er geen functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Er is echter wel een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor het systeem voor gegevensverwerking van de Europese Commissie voor het ECC-Net. Ook Test Aankoop heeft, als organiserende structuur van de vzw OOBC, een eigen functionaris voor gegevensverwerking.

Wat zijn persoonlijke data?

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet is alle informatie met betrekking tot uw persoon onderhevig aan speciale bescherming (OF: uw gegevens).

Deze kunnen zijn: uw naam, een foto, een telefoonnummer (zelfs een professioneel nummer), een code, een bankrekeningnummer, en e-mailadres, een vingerafdruk, ...

Persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld indien dit noodzakelijk is om een bepaald doeleinde te verwezenlijken en indien ze relevant zijn. Gegevens moeten worden verzameld in alle eerlijkheid en transparantie, wat betekent dat het individu op wie deze gegevens betrekking hebben (de betrokkene = u) moet worden geïnformeerd over de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of zijn vertegenwoordiger.

Deze gegevens kunnen alleen worden verwerkt indien dit bij wet toegestaan is of als de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven.

Voor meer informatie: https://www.dataprotectionauthority.be/

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Alleen medewerkers van ECC België en het ODR-contactpunt aan wie uw verzoek werd toevertrouwd, krijgen toegang tot uw persoonsgegevens. Daarnaast is de toegang beschermd met een wachtwoord en gebruikt het systeem gecodeerde verbindingen om toegang tot uw gegevens van buitenaf te voorkomen.

ECC België en het ODR-contactpunt geven de helpdesk en het webteam van Test Aankoop, de beheerder van OOBC vzw, zeer beperkte toegang tot persoonsgegevens. Hun toegangsrechten zijn beperkt tot technische problemen, bijvoorbeeld onderhoudswerken aan het systeem en de website.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Aanvraag van publicatie

Wanneer u via de website, telefonisch of via mail uw naam en e-mailadres opgeeft om een publicatie te ontvangen, verbindt ECC België zich ertoe om uw gegevens alleen te gebruiken om uw aanvraag te behandelen en uw privacy te beschermen en tegelijkertijd een kwaliteitsservice te bieden.

Uw aanvraag, en dus uw persoonsgegevens, zullen (na uw verzoek via mail of telefoon) door uzelf of door ons worden ingegeven op de website van ECC en automatisch gegenereerd in een databank. Uw gegevens worden gewist zodra uw aanvraag is behandeld. Uw persoonsgegevens zullen niet langer dan twee maanden worden opgeslagen. Wanneer u dus een publicatie aanvraagt, worden uw gegevens geregistreerd met uw toestemming (art. 6 (1) (a) AVG).

Uw anoniem verzoek wordt opgeslagen in het systeem voor gegevensverwerking van de Europese Commissie.

Het Europees Centrum voor de Consument of het ODR-contactpunt opbellen

Wanneer u ECC België of het ODR-contactpunt België opbelt, zal de software van het callcenter uw oproep doorsturen naar de juiste adviseur en uw telefoonnummer registreren. Deze informatie wordt niet verzameld noch opgeslagen. Alleen het aantal oproepen, de duur van de oproep, … worden opgeslagen voor monitoringdoeleinden. In dit stadium worden geen persoonsgegevens geregistreerd.

Voor het Europees Centrum voor de Consument: Alle telefonische vragen worden geregistreerd in het systeem voor gegevensverwerking van de Europese Commissie.

Voor het ODR-contactpunt: Alle aanvragen worden geregistreerd in een Excel-bestand met uw naam als referentie om een dubbele codering te vermijden. De gegevens in dit Excel-bestand worden alleen gebruikt voor statistische doeleinden. Uw persoonsgegevens in dit bestand worden gedurende één jaar opgeslagen voor rapporteringsdoeleinden. Na dit jaar worden uw persoonsgegevens gewist uit het bestand.  

Wanneer u dus ECC België of het ODR-contactpunt opbelt, worden uw gegevens behandeld met uw toestemming (art. 6 (1)(a) AVG).

Nieuwsbrief ECC België

Om de nieuwsbrief van ECC België te ontvangen, moet u actief uw naam en e-mailadres ingeven op de website of een aanvraag sturen via mail. ECC België verbindt zich ertoe om uw gegevens alleen te gebruiken om uw aanvraag te behandelen en uw privacy te beschermen en tegelijkertijd een kwaliteitsservice te bieden. ECC België behandelt uw persoonsgegevens vertrouwelijk en uw gegevens worden niet doorgegeven of verkocht aan derden.

Vanaf 01.06.2023 gebruikt ECC België MailCamp om de databank te beheren en de nieuwsbrief van ECC België (tweemaandelijks) te verzenden. MailCamp voldoet aan de AVG-voorschriften (https://mailcamp.nl/functionaliteiten/avg-gdpr/).

Om misbruik van uw persoonsgegevens te vermijden, wordt het aanmeldproces voor de nieuwsbrief beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn hierop van toepassing.

U hebt op elk ogenblik de mogelijkheid om u uit te schrijven uit deze databank door te klikken op de Uitschrijven-link in de nieuwsbrief. Of via de website: www.eccbelgie.be/uitschrijven.

U kunt ook op elk ogenblik telefonisch (+32 2 542 33 46), per fax (+32 2 542 32 43) of via mail ([email protected]) vragen om uw persoonsgegevens uit deze lijst te verwijderen.

Wanneer u zich dus inschrijft op de nieuwsbrief van ECC België, worden uw gegevens geregistreerd met uw toestemming (art. 6 (1)(a) AVG).

Persberichten ECC België en het ODR-contactpunt

Bent u een journalist en wenst u de persberichten van ECC België of het ODR-contactpunt te ontvangen, dan kunt u zich op de website registreren. Wanneer u het formulier invult, worden uw persoonsgegevens geregistreerd om uw aanvraag te behandelen en u de persberichten te bezorgen.

Gegevens van journalisten die contact hebben opgenomen met ECC België of het ODR-contactpunt worden opgeslagen. Deze journalisten hebben hun mondelinge of schriftelijke toestemming gegeven om te worden opgenomen in deze Excel-databank. Deze databank wordt alleen gebruikt om contact op te nemen met de pers. 

U kunt op elk ogenblik telefonisch (+32 2 542 33 46), per fax (+32 2 542 32 43) of via mail ([email protected]) vragen om uw persoonsgegevens van deze lijst te verwijderen.

Wanneer u dus uw gegevens opgeeft om persberichten te ontvangen, worden uw gegevens geregistreerd met uw toestemming (art. 6 (1)(a) AVG) of omdat ECC België of het ODR-contactpunt België een gerechtvaardigd belang (art. 6 (1) (f) AVG) heeft in het bijhouden van zo’n databank van journalisten.

E-mails verzonden naar het Europees Centrum voor de Consument België of het ODR-contactpunt

Wanneer u een e-mail stuurt naar een adres @eccbelgium.be en [email protected], geeft u uw toestemming om uw aanvraag te behandelen. We zullen uw persoonsgegevens in deze mail alleen gebruiken om uw aanvraag te behandelen.

E-mails ouder dan twee jaar worden gearchiveerd. Deze archieven worden gedurende tien jaar bijgehouden (de wettelijke bewaartermijn voor burgerlijke aansprakelijkheid) voor doeleinden met betrekking tot burgerlijke aansprakelijkheid.

Alle aanvragen van consumenten aan ECC België worden dus opgeslagen in het systeem voor gegevensverwerking van de Europese Commissie.

Wanneer u dus uw gegevens opgeeft, worden uw gegevens geregistreerd met uw toestemming (art. 6 (1) (a) AVG).

Verwerking van uw verzoek door het ODR-contactpunt

Alle activiteiten op het ODR-platform worden beheerd door de privacyverklaring van het ODR-platform zelf.

Neemt u via mail contact op met het ODR-contactpunt, raadpleeg dan het deel hierboven. Het ODR-contactpunt geeft advies, maar mailt uw gegevens niet naar andere partijen.

Verwerking van uw verzoek door ECC Belgium

Neemt u contact op met ECC België voor advies of dient u een klacht in tegen een bedrijf, dan worden uw persoonsgegevens opgeslagen in het systeem voor gegevensverwerking van de Europese Commissie.

Merk op dat het voor de behandeling van uw dossier noodzakelijk kan zijn dat uw gegevens worden doorgegeven aan het bedrijf in kwestie. Dit geldt ook wanneer uw aanvraag of klacht wordt doorgestuurd door een andere organisatie (bijvoorbeeld door een Europees Consumentencentrum in een ander land).

In sommige gevallen mogen uw persoonsgegevens worden doorgestuurd naar andere instanties. Bijvoorbeeld een Europees Consumentencentrum in een ander land, een instantie voor alternatieve geschillenbeslechting of het lid van de Inspectiediensten van het CPC Netwerk. Hiervoor zal uw toestemming worden gevraagd.

Hiervoor worden uw gegevens bewaard in een systeem voor gegevensverwerking van de Europese Commissie.

Systeem voor gegevensverwerking van de Europese Commissie – Europees Centrum voor de Consument

Aanvragen die zijn ingediend in het programma voor de dossierbehandeling dat door het Netwerk van Europese Consumentencentra wordt gebruikt, vallen onder de privacyverklaring van de Europese Commissie:

De Europese instellingen hechten grote waarde aan de bescherming en het respecteren van uw privacy. Aangezien deze dienst/toepassing uw persoonsgegevens verzamelt en verder verwerkt, is Verordening (EU) 2018/1725 van het Europese Parlement en van de Raad van 23 oktober 2018, die gaat over de bescherming van personen met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens door de Gemeenschapsinstituten en –instanties en over het vrije verkeer van dergelijke gegevens, van toepassing.

ECC-Net streeft ernaar het consumentenvertrouwen te bevorderen door burgers te adviseren over hun rechten als consumenten en gemakkelijk toegang te verschaffen tot schadeloosstelling in gevallen waar de consument iets heeft gekocht in een ander land dan zijn/haar eigen land (grensoverschrijdend). ECC’s verschaffen consumenten een uitgebreide serie diensten, van het verstrekken van informatie over hun rechten tot het geven van advies en verlenen van assistentie bij hun grensoverschrijdende klachten en het verstrekken van informatie over de beschikbare oplossing van geschillen. Ze adviseren eveneens over buitengerechtelijke procedures (ADR/Alternatieve Geschillenbeslechting) voor consumenten uit heel Europa en verstrekken consumenten gemakkelijke en onderbouwde toegang tot dergelijke procedures, wanneer een overeenkomst met de handelaar niet rechtstreeks kon worden bereikt en waar een toepasselijke ADR beschikbaar is.

Om ECC-Net in staat te stellen de bovenstaande diensten aan burgers te verlenen wordt een IT-tool, ECC-Net 2, gebruikt om klachten en de noodzakelijke gegevens, met inbegrip van uw persoonsgegevens, te verzamelen en af te handelen. De IT-tool wordt door de Europese Commissie beheerd.

Bij het verzamelen en verwerken van de bovenstaande persoonsgegevens via ECC-Net 2 worden de voorschriften in acht genomen van de Verordening (EU) 2018/1725 van het Europese Parlement en van de Raad van 23 oktober 2018 over de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Gemeenschapsinstituten en -instanties en over het vrije verkeer van dergelijke gegevens en meer specifiek Artikel 5, Paragraaf (a en b).

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Het doel van de verwerkingsoperatie: hoofd van Unit E.3: Handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en -schadeloosstelling, Directoraat-Generaal voor Justitie en Consumentenzaken, Europese Commissie (hierna Verwerkingsverantwoordelijke) verzamelt en gebruikt uw persoonlijke informatie om te helpen bij de werkzaamheden van de Europese Consumentencentra (ECC’s).

Het streven van het netwerk van Europese Consumentencentra (ECC-Net) is om consumenteninformatie te verschaffen en advies te verlenen over hun rechten, en hen te helpen met het afhandelen van hun grensoverschrijdende klachten en geschillen binnen de EU/EER, zodat consumenten volledig kunnen profiteren van de interne markt.

Teneinde hun rol te vervullen wordt ECC-Net 2 door de ECC’s gebruikt om relevante gegevens te verwerken, voor zover en zolang als nodig, voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • communicatie mogelijk maken tussen het ECC en de consument;
 • de beoordeling van een verzoek te vergemakkelijken;
 • trachten klachten of geschillen op te lossen, hetzij rechtsreeks met de handelaar waarover geklaagd wordt, hetzij via een ADR-entiteit;
 • consumenten in staat stellen de status van hun verzoeken op te volgen;
 • geanonimiseerde statistieken te verschaffen, met inbegrip van vermoede overtredingen.

Verdere informatie over ECC-Net vindt u hier.

ECC-Net 2 valt onder de volgende juridische basis / rechtsgeldigheid:

Verordening (EU) Nr. 254/2014 van het Europese Parlement en van de Raad van 26 februari 2014 over het meerjarige consumentenprogramma voor de jaren 2014-20 en tot intrekking van Beschikking Nr. 1926/2006/EG en, meer specifiek, Artikelen 2 en 3(1)(c) en (d) van deze Verordening.

Richtlijn 2006/123/EG van het Europese Parlement en de Raad van 12 december 2006 over diensten in de interne markt, en, in het bijzonder, Artikel 21.

Richtlijn 2013/11/EU van het Europese Parlement en de Raad van 21 mei 2013 over alternatieve geschillenbeslechting voor consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) Nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn over consumenten-ADR) en, meer specifiek, Artikel 14 van de Richtlijn.

Verordening (EU) 2017/2394 van het Europese Parlement en de Raad van 12 December 2017 over de samenwerking tussen nationale overheden verantwoordelijk voor de handhaving van de wetten ter bescherming van de consument en tot intrekking van Verordening (EG) Nr. 2006/2004 en, in het bijzonder, Artikel 27(1).

Verordening (EU) 2018/1725 van het Europese Parlement en van de Raad van 23 oktober 2018 over de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Gemeenschapsinstituten en –instanties en over het vrije verkeer van dergelijke gegevens.

Uitgaande van Artikel 5 van voornoemde Verordening (EU) 2018/1725 wordt de gegevensverwerking als wetmatig beschouwd, omdat deze noodzakelijk is om aan de eisen te voldoen van de in bovenstaande genoemde juridische instrumenten, en om ervoor te zorgen dat de Commissie haar wettelijke verplichtingen nakomt.

Welke gegevens verzamelen en verwerken we?

We verzamelen gegevens over de volgende typen gebruikers:

 • consumenten in de Europese Unie, Noorwegen en IJsland die ECC’s benaderen voor informatie en assistentie (Consumenten);
 • contactpersonen voor de handelaren in de Europese Unie, Noorwegen en IJsland betrokken bij consumentenklachten of geschillen (Handelaarsvertegenwoordigers);
 • contactpersonen in ADR-entiteiten (ADR-vertegenwoordigers).

De verzamelde en verder verwerkte persoonsgegevens zijn:

a) Voor consumenten:

De verwerkte gegevens zijn:

 • naam van de consument/rapporteur
 • adres
 • postcode
 • land van vestiging
 • telefoon
 • e-mail
 • geslacht
 • communicatietaal
 • samenvatting/beschrijving van het verzoek

Verdere persoonsgegevens, zoals bankgegevens, kunnen na expliciete toestemming zo nodig worden verzameld voor het afhandelen van de klacht.

b) Voor handelaarsvertegenwoordigers:

Gegevens van individuele vertegenwoordigers van de handelaar worden zelden in het systeem opgeslagen, maar eenmaal verwerkt kunnen ze de volgende gegevens omvatten:

 • naam van de vertegenwoordiger van de handelaar
 • zakelijk adres
 • postcode
 • land
 • zakelijk telefoonnummer
 • zakelijk e-mailadres

c) Voor ADR-vertegenwoordigers:

Gegevens van individuele ADR-vertegenwoordigers worden zelden in het systeem opgeslagen, maar eenmaal verwerkt kunnen ze de volgende gegevens omvatten:

 • naam van de ADR-vertegenwoordiger
 • zakelijk adres
 • post code
 • land
 • zakelijk telefoonnummer
 • zakelijk e-mailadres

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Persoonsgegevens van de consumenten, handelaarsvertegenwoordigers en ADR-vertegenwoordigers worden bewaard zolang een geval open staat, en niet langer dan een jaar nadat de zaak is afgesloten. Dit gebeurt om follow-up mogelijk te maken, mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn na afsluiting van de zaak. Zodra de bewaartermijn verstreken is, wordt de informatie geanonimiseerd en slechts bewaard voor statistische doeleinden.

Hoe beschermen we uw gegevens?

Alle gegevens in elektronische vorm (e-mails, documenten, geüploade batches van gegevens etc.) worden opgeslagen op de servers van hetzij de Europese Commissie of van haar contractanten, waarvan de activiteiten zich voegen naar de veiligheidsbeslissing van de Europese Commissie van 16 augustus 2006 [C(2006) 3602] betreffende de veiligheid van informatiesystemen die door de Europese Commissie worden gebruikt.

De contractanten van de Commissie zijn door een specifieke contractuele clausule gebonden voor welke verwerkingsactiviteiten dan ook van uw gegevens namens de Commissie, en door de geheimhoudingsverplichtingen ontleend aan de omzetting van Richtlijn 95/46/EG.

Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie worden die bekendgemaakt?

Om een besluit te nemen over uw verzoek kan het vervolgens worden gedeeld - na uw uitdrukkelijke toestemming - met het ECC waar de handelaar is gevestigd of, voor zover van toepassing, met relevante instanties zoals een ADR-entiteit of een Nationale Handhavingsinstantie.

Gedeelde verzoeken kunnen resulteren in contact met de handelaar. Als een dergelijk contact gelegd wordt, dan kunnen uw gegevens ook worden gedeeld voor zover nodig om het verzoek af te handelen.

Toegang tot uw gegevens wordt aan bevoegde medewerkers verstrekt volgens het need-to-know-beginsel. Dergelijke medewerkers houden zich aan de statutaire regels en, indien nodig, aan additionele geheimhoudingsovereenkomsten.

De bevoegde medewerkers zijn de Zaakbehandelaars in de Europese Consumentencentra en medewerkers van de Europese Commissie belast met product- of businessmanagement van ECC-Net 2.

Noorwegen en IJsland zijn EER/EVA-landen en lid van het Netwerk van Europese Consumentencentra. Overdracht tussen ECC’s in de EU en de ECC’s in Noorwegen of IJsland wordt dus gezien als een Artikel 8-overdracht in de zin van Verordening (EU) 2018/1725.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

Volgens Verordening (EU) 2018/1725 heeft u recht op toegang tot uw persoonsgegevens en kunt deze corrigeren en/of blokkeren ingeval de gegevens onnauwkeurig of onvolledig zijn. U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met het Europese Consumentencentrum waarmee u contact heeft gehad of met de verwerkingsverantwoordelijke of, in geval van een conflict, met de Functionaris voor Gegevensbescherming van de Commissie, en zo nodig met de Toezichthouder van de Europese Gegevensbescherming, door gebruik te maken van de contactinformatie die u onderstaand bij punt 8 vindt.

Contactinformatie

Mocht u opmerkingen of vragen hebben, zich ergens bezorgd over maken of een klacht hebben betreffende de verzameling of het gebruik van uw persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact op te nemen met het Europese Consumentencentrum waar u contact mee heeft gehad, dan wel met de Verwerkingsverantwoordelijke, met gebruikmaking van de volgende contactgegevens:

Europese Centrum voor de Consument België
Ambtelijke mailbox: [email protected]
Telefoon: +32 2 542 33 46
Fax: +32 2 542 32 43

De Verwerkingsverantwoordelijk
Hoofd van de Unit E.3: Handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en -schadeloosstelling
Directoraat-Generaal voor Justitie en Consumentenzaken
Europese Commissie
E-mail:  [email protected]
Fax: +32 2 2989432

De Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO) van de Commissie: [email protected]

De Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming (ETGB): [email protected].

Waar u meer gedetailleerde informatie kunt vinden

De Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO) van de Commissie publiceert de lijst van alle activiteiten betreffende de verwerking van persoonsgegevens. U kunt toegang krijgen tot de lijst via de volgende link: http://ec.europa.eu/dpo-register

Deze specifieke verwerking is aan de DPO bekendgemaakt met de volgende referentie: DPO-3984.1.

ADR – Alternative Dispute Resolution – Alternatieve Geschillenbeslechting
DPO – Data Protection Officer – Functionaris voor Gegevensbescherming 
ECC – European Consumer Centre – Europees Centrum voor de Consument
EDPS  European Data Protection Supervisor – Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming (ETGB)