Data Protection Day: behoud de controle over uw persoonlijke gegevens!

Laatst aangepast op 27-01-22.

28 januari is internationale dag van de gegevensbescherming. Dé gelegenheid om het belang van een goede en efficiënte bescherming van persoonlijke gegevens te benadrukken.

De Europese Unie ijverde in 2016 voor een betere gegevensbescherming en doeltreffender privacy recht. Met de Algemene Verordening Gegevensbescherming kwam er nieuwe wetgeving, van kracht sinds mei 2018. De verordening bepaalt o.a. 

  • het recht om ‘vergeten te worden’ (m.a.w. het recht van consumenten om al hun sporen op het internet te wissen)
  • het recht om zijn gegevens te wijzigen of te verbeteren
  • het recht op ‘data portabiliteit’ (m.a.w. het recht om zijn gegevens op te vragen en door te geven aan bv. een nieuwe leverancier) 

Verder kregen de nationale toezichthouders de bevoegdheid om strengere straffen op te leggen in geval van inbreuken.

Concrete uitleg over deze verordening leest u op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.  

Tip: hebt u hierover nog vragen? Contacteer de Gegevensbeschermingsautoriteit.