Over ECC-Netwerk

Gratis hulp op maat voor consumenten die problemen hebben met aankopen in een ander EU-land, IJsland, Noorwegen of het Vernenigd Koninkrijk.

Het European Consumer Centres Network (ECC-Net) bestaat uit 30 centra: een in elke EU-lidstaat, een in IJsland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. De centra verstrekken gratis informatie, advies en bijstand op maat aan de consumenten die problemen hebben met grensoverschrijdende transacties in een ander land binnen het netwerk.

Het netwerk helpt burgers ervoor te zorgen dat hun consumentenrechten worden gerespecteerd en dat ze kunnen genieten van de voordelen van de interne markt.