Afgedwongen aankoop per telefoon

Ontving u een factuur voor een product dat u nooit bestelde? Is uw bankrekening eenmaal of meermaals gedebiteerd als gevolg van een domiciliëring waarvoor u nooit uw toestemming gaf? Velen ondergingen hetzelfde lot nadat ze een telefoontje kregen van vaak malafide bedrijven.

Gedwongen of misleidende verkoop per telefoon is verboden. ECC België legt uit:

Hoe herkent u een oneerlijke telefonische verkoop?

Een televerkoper biedt u kortingen op reizen of een gratis staal van een schoonheids- of een mirakelproduct of een gratis proefexemplaar van een puzzelboekje? Wees op uw hoede. Achter deze aantrekkelijke aanbiedingen gaat vaak een verkoop of zelfs een duur abonnement schuil.

Hoe verloopt deze oplichting? De televerkoper licht kort zijn aanbod toe en stelt u meestal voor het product of de dienst gratis of mits een kleine vergoeding (zoals verzendkosten) te testen. Nadat u instemde met dit proefaanbod en u misschien uw bankgegevens verstrekte, belooft de verkoper dat hij u een samenvatting van zijn aanbod per e-mail zal sturen.

In de praktijk wordt deze e-mail zelden verstuurd of belandt hij in uw map met ‘ongewenste e-mails’. Resultaat: enkele weken later, nadat u het telefoongesprek al weer vergeten bent, ontvangt u een gepeperde factuur of zelfs een betalingsaanmaning. Soms zelfs verstuurd door een incassobureau. Het te betalen bedrag is duidelijk hoger dan dat waarvan sprake aan de telefoon.

Of nog erger, soms is het bedrag al van uw bankrekening geïnd met een domiciliëring waarvoor u nooit uw toestemming gaf.

Welke zijn uw rechten?

Werden de inhoud en de prijs van het aanbod u duidelijk meegedeeld? En stemde u er uitdrukkelijk mee in? Dan is de telefonische verkoop geldig.

Betreft het aanbod een gratis staal dat na de proefperiode overgaat in een abonnement? Dan moet de verkoper u klaar en duidelijk vertellen dat het gratis staal gevolgd wordt door betalende pakketten, hoeveel ze kosten, hoe vaak u ze zult ontvangen en wat u moet doen om vervolgzendingen te stoppen.

De verkoper moet zijn identiteit kenbaar maken en uw belangrijkste consumentenrechten (het herroepingsrecht van veertien dagen) toelichten. Na het gesprek moet hij de details van uw bestelling en die informatie bevestigen op een duurzame drager (bv. een e-mail).

Werd u tijdens het telefoongesprek niet correct geïnformeerd over de aard van de overeenkomst en de te betalen prijs? Hebt u niet uitdrukkelijk ingestemd met een klaar en duidelijk aanbod? Dan is de overeenkomst nietig en moet u niets betalen.

Ontving u een pakket dat u nooit uitdrukkelijk besteld hebt? U hoeft het niet terug te sturen en mag het zonder te betalen houden.

Goed om te weten: in sommige landen volstaat een mondeling akkoord van de consument niet voor een geldige overeenkomst. De verkoper is verplicht zijn mondelinge aanbod op een duurzame drager (bv. een e-mail of brief) te bevestigen. Het contract is pas geldig na instemming van de consument met het aanbod. 

U ontving een factuur of een betalingsaanmaning. Wat nu?

Ontving u ongevraagd een pakket vergezeld van een factuur of een betalingsaanmaning? Dan moet u reageren, ongeacht of dit document van de verkoper of een incassobureau komt.

  • Stuur per e-mail of brief een betwisting naar de verkoper. Deze voorbeeldbrief helpt u daarbij.
  • Komt de factuur of de betalingsaanmaning van een incassobureau? Laat u niet intimideren. Dit bedrijf kan u niet tot betaling dwingen. Stuur per e-mail of brief een betwisting. Gebruik daarvoor deze voorbeeldbrief.
  • Vermeld gerust dat u een kopie naar ECC België stuurt.
  • Ontvangt u nog betalingsaanmaningen? Neem contact op met ECC België.

Uw bankrekening of kredietkaart werd zonder uw toestemming eenmaal of meermaals gedebiteerd? Wat nu?

Staan op het bankafschrift van uw bankrekening een of meerdere ongewone inningen? Dit betekent dat zonder uw toestemming een domiciliëring uitgevoerd werd. Geen paniek!

Contacteer zo snel mogelijk uw bank en betwist de domiciliëring. Uw bank zal die blokkeren en u de inningen in het kader van deze domiciliëring terugbetalen. U kunt uw bank vragen maatregelen te nemen om dergelijke inningen in de toekomst te vermijden. 

Werd uw kredietkaart gedebiteerd? Betwist de betaling op www.mijnkaart.be.