Televerkoper aan de lijn

De Europese wetgeving verplicht de handelaar die u per telefoon contacteert, om u tijdens de telefonische verkoop goed te informeren over:

De verkoper is verplicht om deze informatie duidelijk en verstaanbaar mee te delen op de bestellingsbevestiging die hij u op een ‘duurzame drager’ zoals een e-mail of een papieren document bezorgt.

De identiteit van de verkoper

Krijgt u een verkoper aan de lijn? Dan moet hij aan het begin van het gesprek zijn identiteit kenbaar maken, of die van de onderneming die hij vertegenwoordigt. Ook moet hij duidelijk maken dat hij belt met de bedoeling om te verkopen.

Vraag tijdens de telefonische verkoop ook zelf altijd naar zijn ondernemingsnummer en contactgegevens (fysiek en e-mailadres en telefoonnummer). Waarom? Zo kunt u nagaan of hij gevestigd is in de Europese Unie, en u dus beschermd bent door de Europese wetgeving. Ook ben u zeker dat u hem vlot bereikt bij problemen

De inhoud van zijn aanbod

Bij een telefonische verkoop ratelt de beller maar door. Zorg dat u vóór u iets koopt per telefoon, alles weet over:

  • de eigenschappen van de dienst of het product
  • de totaalprijs, inclusief leveringskosten en taksen
  • de contractduur en de voorwaarden voor opzegging

Omdat een telefonische verkoop snel verloopt, moet de beller tijdens het gesprek geen details geven over de betaal- en leveringswijzen. 

Wees op uw hoede voor 'gratis' aanbiedingen, zeker als u uw bankgegeven moet opgeven. Achter dergelijke 'geschenken' gaan vaak misleidende bijbedoelingen schuil.

De verkoopsvoorwaarden

Als koper hebt u rechten. De verkoper moet u tijdens de telefonische verkoop informeren over

  • uw herroepingsrecht van 14 dagen en de regels voor de uitoefening ervan (termijn, kosten en terugzendmethode)
  • de gangbare wettelijke garantie en de eventuele extra commerciële garanties

De start van het contract

In België zit u vast aan een contract zodra u akkoord gaat met de telefonische verkoop van een product of dienst en de bijbehorende prijs. Uw mondelinge instemming volstaat.

Sommige EU-landen verplichten verkopers om de mondelinge overeenkomst op papier te zetten. Pas als u die dan schriftelijk hebt aanvaard of getekend, start het contract.

De betaalwijze

Geef nooit uw bankgegevens door via de telefoon, hoe uitdrukkelijk de beller er ook naar vraagt.

Vraag de verkoper dat hij u een factuur met betaalinstructies bezorgt. Verwijzen deze instructies u door naar een webpagina? Controleer dan of ze beveiligd is. Beveiligde webpagina's dragen het symbool van een hangslot of sleutel én beginnen met ‘https’ (de -s van secure). Gebruik daar uw kredietkaart. Zo bent u beter beschermd tegen internetfraude. En kunt u bij problemen een terugbetaling vragen aan de uitgever van uw kaart.

Betaalwijzen om zeker te vermijden: internationale geldtransfers (bijvoorbeeld via Western Union) en stortingen via derde vertrouwenspartijen (zoals Escrow Services). Want het zijn vooral oplichters die deze diensten inschakelen!

Bezorgde u de televerkoper uw bankgegevens? De kans bestaat dat zonder uw medeweten een Europese domiciliëring opgezet wordt. Ontdek hoe u een SEPA-domiciliëring betwist.