Wettelijke garantie van 2 jaar

Koopt u iets bij een Europese handelaar voor privé gebruik? Dan hebt u recht op een wettelijke garantie van 2 jaar. Dat is bepaald door de Europese wetgeving, Richtlijn 99/44/EG. De termijn van 2 jaar kan verminderd worden tot 1 jaar voor tweedehandsgoederen. Het is enkel uw verkoper die voor deze garantie verantwoordelijk is. Hij mag u dus niet zomaar doorverwijzen naar de fabrikant. 

Ontdek hoe u in België beschermd bent:

Welke producten zijn gedekt?

De wettelijke garantie van 2 jaar is geldig op alle materiële goederen (zoals een auto, tv en smartphone) die u bij een handelaar koopt als particulier (dus niet in het kader van uw professionele activiteiten). Nieuw of tweedehands? Dat maakt niet uit.

Opgelet: Winkelt u bij een particulier, bijvoorbeeld via een onlineplatform? Dan zijn de regels anders, de wettelijke garantie van 2 jaar is niet van toepassing en bent u minder beschermd.

Voor welke problemen?

De wettelijke garantie van 2 jaar is van toepassing bij elke conformiteitsgebrek aan uw goed. Dat is volgens artikel 1640 van het Burgerlijk Wetboek zo als:

  • de eigenschappen van uw aankoop niet gelijk zijn aan die van het toonmodel (bijvoorbeeld: u kocht een blauwe broek, maar kreeg een rode)
  • de kwaliteit en prestaties niet de verwachtingen inlossen die u had én die de verkoper/fabrikant creëerde (bijvoorbeeld: de stille dampkamp blijkt zeer rumoerig te zijn)
  • u het product niet kunt gebruiken waarvoor het normaal dient of voor de bijzondere eisen die u stelde én die de verkoper aanvaardde. (bijvoorbeeld: de aangekochte stofzuiger zuigt geen stof)

Installeerde de verkoper uw goed verkeerd? Of deed u dat, door een fout in de montagehandleiding? Ook dan hebt u recht op de wettelijke garantie.

Opgelet: de wettelijke garantie van 2 jaar is niet van toepassing als u het gebrek kende op het moment van aankoop of door u veroorzaakt werd (door verkeerde behandeling, niet respecteren van de instructies ...)

Wie moet het defect bewijzen?

Dit hangt af van het ogenblik waarop het gebrek verschijnt:

  • tijdens de eerste 6 maanden na aankoop: de verkoper is automatisch verantwoordelijk. Hij moet de wettelijke garantie van 2 jaar toepassen, tenzij hij kan bewijzen dat u het gebrek veroorzaakt heeft.
  • na de eerste 6 maanden na aankoop: de verkoper kan u vragen om te bewijzen dat het effectief om een fabricagefout gaat. U moet op dat moment beroep doen op een expert, maar dit is duur. Soms loont het helaas niet de moeite.

Welke termijnen dienen gerespecteerd te worden?

U ontdekt het gebrek? Reageer onmiddellijk door contact op te nemen met de verkoper en dit binnen een termijn van 2 maanden. 

U bent van plan om naar de rechtbank te stappen? U hebt slechts één jaar vanaf het opduiken van het defect. Deze termijn van 1 jaar kan niet eindigen binnen de periode van 2 jaar. 

Komt het mankement pas na twee jaar boven water? Dan is het stelsel ‘Verborgen Gebreken’ van toepassing (zie Burgerlijk Wetboek: artikel 1641 en verder). U moet bewijzen dat het gebrek er al was bij uw aankoop. En mag dan een terugbetaling of korting eisen bij de verkoper.

Welke oplossingen kunt u vragen?

U kunt de verkoper vragen, tenzij dit onmogelijk of buiten proportie is, om het goed

  • te herstellen of
  • te vervangen

Opgelet: De periode van 2 jaar start niet opnieuw vanaf het moment van vervanging! De termijn wordt enkel opgeschort tijdens de reparatie of vervanging van het product. 

Brengt de herstelling of vervanging voor u grote hinder met zich mee of is het niet mogelijk binnen een redelijke termijn, dan kunt u de verkoper vragen om

  • uw aankoop terug te betalen
  • een prijsvermindering toe te kennen

Wat met de kosten? 

De wettelijke garantie is kosteloos voor de koper. De verkoper dient alle kosten voor de herstelling, vervanging en ook levering en terugzenden op zich nemen.

Kocht u bij een webshop in Europa? Ofwel stuurt u het pakket zelf terug en vraagt u nadien de terugbetaling van de verzendkosten aan de verkoper op basis van de factuur. Ofwel organiseert de verkoper zelf de terugzending. Bekijk deze modaliteiten zeker met de verkoper om verrassingen te vermijden.

Hoe zit het met uw aankopen in het buitenland?

De wettelijke garantie geldt in heel de EU, Noorwegen en IJsland en is in grote lijnen overal hetzelfde. Alleen zijn er in enkele landen bijkomende elementen. 

Raadpleeg de Engelstalige ECC-studie ‘Commerciële garanties: zijn ze hun geld waard?’, of via de samenvatting in het Engels of het Frans.

Ook handig: U koopt over de grenzen of bent van plan dit te doen? Dankzij de aanklikbare kaart, gemaakt door ECC Frankrijk leest u per land hoe de wettelijke garantie er in elkaar zit.