Wettelijke garantie van 2 jaar

Koopt u iets bij een Europese handelaar voor privégebruik? Dan hebt u dankzij Richtlijn 2019/771 recht op een wettelijke garantie van 2 jaar. Het is enkel uw verkoper die voor deze garantie verantwoordelijk is. Hij mag u dus niet zomaar doorverwijzen naar de fabrikant. De verkoper moet aantonen dat u het probleem hebt veroorzaakt (bv. door foutief gebruik of het niet naleven van de onderhoudsinstructies) als hij zijn verantwoordelijkheid betwist.

Ontdek hoe u beschermd bent:

Wilt u de verkoper op zijn garantieverplichtingen wijzen maar weet u niet goed hoe? Gebruik deze voorbeeldbrief.

Welke termijn geldt voor welk product?

De wettelijke garantie van 2 jaar is geldig op alle nieuwe materiële goederen (zoals een auto, tv en smartphone) die u bij een Europese handelaar koopt als particulier (dus niet in het kader van uw professionele activiteiten). 

Goed om te weten: in sommige landen, bv. Nederland, is de wettelijke garantie niet altijd 2 jaar maar afhankelijk van de verwachte levensduur van het product (een koelkast bv. heeft een langere levensduur dan 2 jaar). Na het eerste jaar moet u wel aantonen dat u het probleem niet veroorzaakt hebt.

De wettelijke garantie is ook geldig op tweedehandsgoederen. De termijn kan verminderd worden tot 1 jaar, zoals bv. in België en Duitsland. In Frankrijk geldt voor tweedehandsgoederen een wettelijke garantie van 2 jaar maar tijdens het tweede jaar moet u aantonen dat u het probleem niet veroorzaakt hebt.

Voor digitale inhoud (bv. muziek, film, game, die u downloadt, streamt of op een materiële drager ontvangt) en digitale diensten (bv. sociale netwerken, sites voor het delen van inhoud, cloudopslag) gelden specifieke garantieregels.

Goed om te weten: kocht u een geconnecteerd goed waarbij doorlopend digitale elementen ter beschikking worden gesteld (bv. een smartwatch)? De wettelijke garantie is van toepassing op deze elementen gedurende de ganse looptijd van de overeenkomst voor de levering van de digitale inhoud/dienst, met een minimum van 2 jaar.

Opgelet: winkelt u bij een particulier? Koopt u een huisdier of inbeslaggenomen goederen? Dan zijn de regels anders, is de wettelijke garantie van 2 jaar niet van toepassing en bent u minder beschermd.

Voor welke problemen?

De wettelijke garantie van 2 jaar is van toepassing bij elk conformiteitsgebrek aan uw goed. Zo als onder andere:

 • de eigenschappen van uw aankoop niet gelijk zijn aan die van het toonmodel (bv. u kocht een blauwe broek, maar kreeg een rode).
 • de kwaliteit en prestaties niet de verwachtingen inlossen die u had én die de verkoper/fabrikant creëerde (bv. de stille dampkamp blijkt zeer rumoerig te zijn).
 • u het product niet kunt gebruiken waarvoor het normaal dient of voor de bijzondere eisen die u stelde én die de verkoper aanvaardde (bv. de aangekochte stofzuiger zuigt geen stof).
 • u niet alle accessoires of instructies bij het goed ontving zoals voorzien in de overeenkomt (bv. er zat geen handleiding bij de geleverde oven).
 • het geconnecteerde goed niet geleverd wordt met de updates zoals beschreven in de overeenkomst of u niet geïnformeerd wordt over updates die nodig zijn om de conformiteit van het goed te behouden (bv. beveiligingsupdates) zoals u redelijkerwijs mag verwachten.

Goed om te weten: installeerde de verkoper uw goed verkeerd? Of deed u dat, door een fout in de montagehandleiding? Ook dan hebt u recht op de wettelijke garantie.

Opgelet: de wettelijke garantie van 2 jaar is niet van toepassing als u het gebrek kende op het moment van aankoop of door u veroorzaakt werd (door bv. verkeerde behandeling, niet respecteren van de instructies).

Wie moet het defect bewijzen?

De verkoper is verantwoordelijk voor elk gebrek dat hem binnen de periode van de wettelijke garantie van 2 jaar wordt gemeld, tenzij hij kan bewijzen dat:

 • er geen defect is.
 • u het defect hebt veroorzaakt, of
 • u voor het sluiten van de overeenkomst weet had van het defect en het zo aanvaard hebt.

De verkoper moet zijn verantwoordelijkheid opnemen en mag u in geen geval vragen te bewijzen dat het om een conformiteitsgebrek gaat. 

Goed om te weten: bij een geconnecteerd goed moet de verkoper bewijzen dat er geen defect is, dat u het defect hebt veroorzaakt of dat u gedurende de looptijd van gans het contract op de hoogte was van het defect. Gaat het geconnecteerde goed daarna stuk? Het is aan u om het bestaan van het defect te bewijzen.

Welke termijnen dienen gerespecteerd te worden?

De wettelijke garantie geldt 2 jaar. Deze termijn start op de dag van de levering. Bewaar daarom de leveringsbon en de tracking informatie die u van de pakjesdienst ontving. Zo kunt u bewijzen wanneer de garantieperiode van start ging.

Goed om te weten: de periode van 2 jaar start niet opnieuw vanaf het moment van herstelling of vervanging! De termijn wordt enkel opgeschort tijdens de reparatie of vervanging van het product. In Frankrijk gelden specifieke regels: de garantieperiode wordt verlengd met 6 maanden in geval van reparatie en start opnieuw in geval van vervanging.

U ontdekt het gebrek? Reageer onmiddellijk door contact op te nemen met de verkoper en dit binnen een termijn van 2 maanden. Tenzij u een andere termijn overeenkwam die niet korter mag zijn dan 2 maanden.

U bent van plan om naar de rechtbank te stappen? U hebt slechts 1 jaar vanaf het opduiken van het defect. Snel reageren is de boodschap. 

Komt het mankement pas na twee jaar boven water? In sommige landen, bv. België, bestaat het stelsel ‘Verborgen Gebreken’ (zie Burgerlijk Wetboek: artikel 1641 en verder). U moet bewijzen dat het gebrek er al was bij uw aankoop. En mag dan een terugbetaling of korting eisen bij de verkoper.

Goed om te weten: wordt de digitale inhoud of dienst voor uw geconnecteerde goed voor langer dan 2 jaar geleverd? De wettelijke garantie is van toepassing voor deze digitale inhoud of dienst gedurende de ganse looptijd van de overeenkomst, met een minimum van 2 jaar.

Welke oplossingen kunt u vragen?

U kunt de verkoper vragen, tenzij dit onmogelijk of buiten proportie is, om het goed

 • te herstellen of
 • te vervangen

Opgelet: de periode van 2 jaar start niet opnieuw vanaf het moment van herstelling! De termijn wordt enkel opgeschort tijdens de reparatie of vervanging van het product. In Frankrijk gelden specifieke regels: de garantieperiode wordt verlengd met 6 maanden in geval van reparatie en start opnieuw in geval van vervanging. 

Brengt de herstelling of vervanging voor u grote hinder met zich mee of is het niet mogelijk binnen een redelijke termijn, dan kunt u de verkoper vragen om

 • uw aankoop terug te betalen
 • een prijsvermindering toe te kennen

Goed om te weten: de Europese regels definiëren het begrip ‘redelijke termijn’ niet. Elk geval moet dus afzonderlijk geëvalueerd worden. Sommige landen zijn wel specifieker. Is een reparatie of vervanging in Frankrijk niet mogelijk binnen 30 dagen, dan mag u een terugbetaling of prijsvermindering vragen.

Wat met de kosten?

De wettelijke garantie is kosteloos voor de koper. De verkoper dient alle kosten voor de herstelling, vervanging en ook levering en terugzenden op zich nemen.

Moet het goed dat al geïnstalleerd werd, verwijderd worden voor herstel of omruiling? De verkoper moet de verwijderingskosten op zich nemen. Hij moet ook de kosten dragen voor het herinstalleren van het gerepareerde of het vervangende goed.

Kocht u bij een webshop in Europa? Vaak zal de verkoper u een vooraf betaald retourlabel bezorgen. Zo niet, bespreek vooraf met de verkoper de manier waarop u het goed moet terugsturen en dat u een terugbetaling van de verzendkosten verwacht. Bewaar het betaalbewijs. Zo voorkomt u onaangename verrassingen.

Hoe zit het met geconnecteerde goederen?

Geconnecteerde goederen zijn alle roerende lichamelijke goederen waarin digitale inhoud/diensten op zodanige wijze zijn verwerkt, dat het consumptiegoed zijn functies niet kan vervullen als die digitale inhoud/dienst ontbreekt. Voorbeelden: smartphone, smartwatch, smart-tv.

Geconnecteerde goederen genieten dezelfde garantie van 2 jaar als andere materiële goederen met één bijzonderheid: de garantie voor de geïntegreerde inhoud/dienst geldt gedurende de ganse looptijd van de overeenkomst voor de levering ervan, met een minimum van 2 jaar.

Een voorbeeld: laadt uw smartphone niet meer op of raakt het scherm los tijdens de eerste 2 jaar na aankoop, dan moet de verkoper uw toestel repareren of vervangen. Voldoet de software van uw smartphone niet meer aan de eisen (bv. het systeem is niet (meer) beveiligd, u hebt geen toegang (meer) tot alle functionaliteiten of alle interfaces), dan hebt u mogelijk meer dan 2 jaar garantie, op voorwaarde dat de overeenkomst bepaalt dat de digitale inhoud/dienst voor een periode langer dan 2 jaar wordt geleverd. De verkoper moet u met andere woorden de updates bezorgen die nodig zijn om uw smartphone tijdens deze periode comform met de overeenkomst te houden.

Hoe zit het met digitale inhoud en diensten?

Voor digitale inhoud (bv. muziek, film, game, die u downloadt, streamt of op een materiële drager ontvangt) en digitale diensten (bv. sociale netwerken, sites voor het delen van inhoud, cloudopslag) gelden specifieke garantieregels.