Europees Centrum voor de Consument

Stel: u koopt iets in een andere Europese lidstaat. Maar u bent niet tevreden van uw aankoop, en wilt hem inruilen of uw geld terugvragen. Dat is vaak niet eenvoudig. Het Europees Centrum voor de Consument (ECC) is dan uw steun en toeverlaat, met gratis juridisch advies en bemiddeling.

Wat is het Europees Centrum voor de Consument?

Het Europees Centrum voor de Consument België zet zich in voor uw rechten als consument, en wordt volledig gesubsidieerd door:

  • de Europese Unie, in het kader van het Consumentenprogramma van de Europese Unie (2014-2020)
  • de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  • OOBC vzw (Test Aankoop)

U raadpleegt het ECC voor gratis:

  • informatie rond consumententhema’s
  • juridisch advies, voor of na uw aankoop

Bij een concrete vraag of klacht analyseert het Europees Centrum voor de Consument uw dossier, en krijgt u deskundige begeleiding.

Europees Centrum voor de Consument: hulp bij minnelijke oplossing

Cultuurverschillen, taalproblemen en afwijkende wetgevingen: ze maken een probleem met een buitenlandse tegenpartij complex. Ook al hebt u het recht aan uw zijde.

Leidt het advies van het Europees Centrum voor de Consument niet tot een oplossing? Dan probeert het via een collega van zijn Europese netwerk voor u te bemiddelen met de handelaar. Want elke EU-lidstaat (plus Noorwegen en IJsland) heeft een eigen Europees Centrum voor de Consument.

Uw ECC behandelt uw kant van de zaak. Een ander ECC die van de tegenpartij. Zo krijgt iedere betrokkene informatie in zijn eigen taal.

Opgelet: een minnelijke oplossing is pas mogelijk als beide partijen meewerken. Het Europees Centrum voor de Consument kan een handelaar niet verplichten om uw rechten te respecteren. En bezorgt u, als u wilt, informatie over een eventuele buitengerechtelijke geschillenbeslechting of een eventuele gerechtelijke procedure.

Europees Centrum voor de Consument steunt op een netwerk

Het Europees Centrum voor de Consument heeft geen beslissende macht, maar garandeert een neutrale dossieranalyse en -behandeling. De Europese centra spelen dan ook een onafhankelijke rol, en wijzen elke partij op zijn juridische positie.

Het Europese netwerk omvat 29 consumentencentra: één in elke EU-lidstaat, één in Noorwegen en één in IJsland. Dit zogenoemde ECC-Net zag het licht in 2005. De Europese Commissie richtte het op om het vertrouwen van de consument in de interne markt aan te scherpen.

Neem contact op met het Europees Centrum voor de Consument

Het Europees Centrum voor de Consument raadt u aan om uw vragen of klachten als consument meteen te delen.

Maak kennis met het team van het Europees Centrum voor de Consument

Wie zijn de mensen achter het Europees Centrum voor de Consument België? Maak meteen kennis met ons.