ECC tot uw dienst, ook als contactpunt Geoblocking en Dienstenrichtlijn

Uw rechten als consument stoppen niet aan de grens, maar soms kunt u toch uw (online) aankoop niet afronden in een andere lidstaat omwille van die grenzen. Of kunt u geen beroep doen op bepaalde diensten aangeboden in een andere lidstaat. 

Enkele voorbeelden: u wordt automatisch doorverwezen naar de .be website van een webshop, of u kunt enkel betalen met een betaalkaart van het land van de verkoper, of u mag op basis van uw nationaliteit geen aankoop doen.

Dankzij Europa bestaat er wetgeving die deze grenzen voor een groot deel opheft en geen discriminatie toelaat op basis van nationaliteit of verblijfplaats, nl. de Dienstenrichtlijn en de Geoblocking-verordening.

Dit geldt voor alle grensoverschrijdende aankopen

De regels gelden voor alle aankopen, zowel online als offline, maar ze moeten grensoverschrijdend zijn.

Enkele voorbeelden:

  • Een consument kan zonder belemmering goederen kopen in een andere lidstaat van een handelaar die zich niet specifiek tot het land van de consument richt. Maar, de verkoper is niet verplicht om te leveren buiten zijn lidstaat. Bv.: u kunt een camera kopen op een Duitse webshop en net zoals Duitse consumenten laten leveren in een van de leveringspunten in Duitsland.
  • De verkoop van langs elektronische weg verrichte diensten zoals clouddiensten, webhosting, e.d. Consumenten hebben recht op de dienst op dezelfde manier als de lokale klanten.
  • De verkoop van diensten die op een specifieke fysieke locatie worden verleendgeldt voor iedereen, ongeacht de nationaliteit van de consument. Bv. kaartjes met gezinskorting voor een pretpark.

Deze regels gelden NIET voor aankopen van:

  • vervoersdiensten (uitgezonderd pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen)
  • financiële diensten
  • audiovisuele diensten (om uw digitaal film-of muziekabonnement mee te nemen op reis in Europa bestaat andere wetgeving.)
  • gokdiensten
  • niet-economische diensten van algemeen belang

De handelaar mag dit soort verkopen exclusief voorbehouden voor consumenten van het land waarin hij gevestigd is.

En moet de verkoper ook overal leveren?

Belangrijk is dat een verkoper niet verplicht is om in alle lidstaten te leveren. Hij mag dit beperken. Wil de verkoper niet leveren in België? Dan kunt u zelf de levering organiseren en betalen. Of de bestelling ophalen in een vooraf overeengekomen afhaalpunt in het land van de verkoper.

Voor meer informatie over de wetgeving over geoblocking, bekijkt u best deze pagina.

Wat kan ECC voor u doen?

Wenst u iets te kopen bij een handelaar in een andere lidstaat en dit wordt u geweigerd op basis van redenen die u niet oké lijken, dan mag u ons dit laten weten. Wij onderzoeken de weigering en toetsen die aan de wetgeving zodat we u een juridisch advies kunnen geven.

Treedt de verkoper de regels met de voeten? Dan zal ECC België de Belgische of Europese inspectiediensten of de Europese Commissie inlichten.

ECC België vervult de taak als aanspreekpunt bij inbreuken op basis van artikel 8 van de Verordening (EU) 2018/302 over geoblocking en artikel 21 van de Dienstenrichtlijn 2006/123.