Klacht indienen bij ECC

ECC België gaat na of uw rechten als consument inderdaad zijn geschonden, bezorgt u juridisch advies en stuurt aan op een minnelijke oplossing, met hulp van zijn collega’s in het ECC-Net. Dit kan door rechtstreeks contact op te nemen met de tegenpartij of door u door te verwijzen naar een instantie voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Onze dienstverlening is volledig gratis.

Wanneer beroep doen op onze diensten?

Voldoet u aan de volgende voorwaarden?

  • U woont in België.
  • U hebt een klacht over een ondernemer uit een andere EU-lidstaat, Noorwegen of IJsland. 
  • U kocht bij die handelaar een product of dienst als consument (niet als bedrijf met btw-nummer).
  • U bracht indien mogelijk de handelaar zelf al op de hoogte van uw probleem.

Hoe uw klacht indienen bij ECC België?

ECC België heeft een compleet, gestructureerd dossier nodig om uw rechten als consument onder de loep te nemen. Vul het online klachtenformulier volledig in, en voeg alle vereiste bijlagen toe, zoals:

  • bevestiging van aankoop of reservering
  • betalingsbewijs
  • relevante correspondentie met de tegenpartij (zet u het voor ons chronologisch in een document, dan maakt u het onze juristen een heel stuk makkelijker) 
  • uw internationale bankgegevens (IBAN en BIC), als u een terugbetaling eist
  • lijken ook andere documenten u nuttig om uw rechten als consument te laten gelden? Voeg ze dan gerust toe als bijlage.

Druk dan op de verzendknop op pagina 1.

Opgelet: Dit klachtenformulier wordt door de Europese Commissie ter beschikking gesteld van het ECC netwerk. Het kan enkel gebruikt worden in Internet Explorer! Gebruik dus geen Google Chrome of andere browser om dit formulier te openen. Hebt u geen Internet Explorer, maar wel versie 8 of meer van Acrobat Reader? Bewaar dan het formulier op uw computer en open het via Acrobat. Onze excuses voor het technische ongemak.

Vul uw klachtenformulier in

Hebt u hierover nog een vraag? Download onze handleiding.

Hoe behandelt ECC België uw klacht?

Eenmaal het formulier ingediend, ontvangt u binnen de week een ontvangstbevestiging met uw referentienummer. Bewaar dit goed en gebruik het bij elke contactname. 

Deze ontvangstbevestiging betekent dat uw dossier werd toegekend aan een van de juristen. De jurist zal u contacteren zodra hij of zij het dossier analyseerde. Indien het dossier gegrond en volledig is, zal het doorgestuurd worden naar het ECC gevestigd in de lidstaat van de handelaar. Dit ECC zal de handelaar contacteren om een minnelijke oplossing te zoeken of kan een instantie voor buitengerechtelijke oplossing van geschillen voorstellen.

U leest meer over wat ECC België is en doet en partners onder de rubriek ‘Over ECC’. 

Hebt u een vraag over uw rechten als consument? Neem dan gerust contact op met ECC België.