Probleem met de levering van uw telefonische aankoop?

Hebt u telefonisch ingestemd met een duidelijk en volledig commercieel aanbod ? Dan rest u maar één ding: wachten op de levering van uw telefonische aankoop. Helaas loopt alles niet altijd zoals gepland.

En ontdek enkele algemene tips voor het terugsturen van uw pakje als u een niet-conforme of beschadigd pakket ontving.

Mijn pakje komt niet aan

De levering van uw telefonische moet plaatsvinden binnen de termijn die de verkoopovereenkomst vermeldt. Standaard is dat dertig dagen.

Is dat niet het geval? Geef de verkoper een (redelijke) nieuwe leveringstermijn. Doe dit best via e-mail. Slaat de handelaar die nieuwe leveringstermijn in de wind? Dan kunt u het contract beëindigen en hem een volledige terugbetaling vragen. Deze voorbeeldbrief helpt u op weg.

U hebt niets ontvangen maar de verkoper beweert dat hij geleverd heeft (bv. bij een buur of op uw deurdrempel)? Als afzender van het pakje moet de verkoper bewijzen dat hij het bij u afleverde. Kan hij dit niet? Dan wordt aangenomen dat er geen levering plaatsvond en hebt u recht op een nieuwe levering of op een volledige terugbetaling.

Ik kreeg de verkeerde bestelling

Misschien maakte u het weleens mee: u opent het pakje, graait in de doos en ziet dat … het verkeerde artikel erin zit. 

In dat geval hebt u het recht om een vervanging te eisen. U wordt hierin gesteund door de Europese wetgeving op de conformiteitsgarantie. De verkoper moet de kosten dragen.

Blijkt een artikelwissel niet mogelijk door bijvoorbeeld een uitgeputte voorraad? Of kan de levering van uw telefonische aankoop niet plaatsvinden binnen een redelijke termijn? Eis dan de annulering van uw bestelling én de volledige terugbetaling van uw aankoopsom en leveringskosten.

De inhoud van mijn pakje is beschadigd

De verkoper is verantwoordelijk voor alle schade aan uw bestelling tijdens de levering van uw telefonische aankoop. Zelfs wanneer de transporteur die veroorzaakte.

Maar let op: neemt u de levering in ontvangst? Dan is de verkoper níét langer aansprakelijk voor de stukken. Met andere woorden: aanvaardt u (of iemand die u aanduidde) de levering van uw telefonische aankoop? Dan stemt u in met de huidige staat ervan. Voor schade die u later vaststelt, zoals krassen, scheuren of vlekken, zult u moeilijk een terugbetaling van de verkoper verkrijgen. 

Hoe vermijdt u dat?

  1. Controleer uw pakketje meteen terwijl de koerier even wacht. Is het beschadigd? Weiger het dan. Of neem het aan onder voorbehoud, en noteer uw opmerkingen op de afleveringsbon.
  2. Neem foto’s van een beschadigde verpakking.
  3. Neem onmiddellijk schriftelijk contact op met de verkoper – per e-mail of aangetekende zending. En vraag een wissel of een terugbetaling.

Drie tips om pakjes terug te sturen

Moet u een niet-conform of beschadigd pakje terugsturen naar de verkoper? Volg deze tips:

  1. Stuur uw pakket nooit terug zonder voorafgaande goedkeuring van de verkoper.
  2. Volg de procedure voor de terugzending, zoals meegedeeld door de verkoper.
  3. Komt de verkoper het pakketje niet ophalen? Kies een verzekerde transportmethode en bewaar zorgvuldig de bewijzen van de terugzending voor een terugbetaling door de verkoper van de verzendkosten. 

Verliep de levering vlot? Maar hebt u spijt van uw aankoop? Ontdek uw opties.