Wat het ECC-Net voor u kan doen

Hulp en advies verstrekken bij grensoverschrijdende problemen in de EU, IJsland en Noorwegen

Het is onze opdracht om gratis informatie, advies en bijstand te verstrekken bij grensoverschrijdende aankopen in de EU, IJsland en Noorwegen.

Dit kunnen we voor u doen:

 • advies geven over uw consumentenrechten wanneer u aankopen doet en reist volgens de EU- en nationale wetgeving;
 • praktische tips geven problemen te vermijden;
 • helpen met een klacht tegen een handelaar in een ander EU-land, IJsland en Noorwegen voor aankopen in het buitenland, ongeacht of ze fysiek of online werden gedaan;
 • contact opnemen met de handelaar om een oplossing te zoeken voor het probleem;
 • advies geven over verdere acties wanneer een minnelijke regeling niet kan worden getroffen, zoals buitengerechtelijke schikkingen, de Europese procedure voor geringe vorderingen of andere juridische stappen;
 • helpen zoeken naar een geschikte organisatie om uw zaak te behartigen wanneer verdere stappen moeten worden genomen.

Dit kunnen we niet voor u doen:

 • handelaars dwingen te handelen. We trachten handelaars te overtuigen, wat in minstens de helft van de zaken lukt;
 • optreden als uw wettelijke vertegenwoordiger;
 • uw klacht behandelen als een van de betrokken partijen zich buiten de EU, Noorwegen of IJsland.

De meest frequente problemen die het ECC-Net behandelt:

 • onlinewinkelen, met name problemen met betrekking tot bedenktijd, levertermijnen, duidelijke informatie en de wettelijke garantie van 2 jaar;
 • kopen van goederen en diensten, met inbegrip van de wettelijke garantie van 2 jaar, recht op herstel, vervanging of terugbetaling en het niet-discriminatiebeginsel;
 • luchtvaartpassagiersrechten in geval van geannuleerde en vertraagde vluchten en desbetreffende bijstand, instapweigering en verloren of beschadigde bagage;
 • in het geval van pakketreizen: recht op informatie, op het doorgeven van het pakket aan iemand anders, op een gegarandeerde prijs en op het kiezen van een alternatief pakket of een terugbetaling als de inhoud is gewijzigd;
 • huurautoproblemen zoals onduidelijke informatie over prijzen en kosten van opties, en oneerlijke contractvoorwaarden;
 • timeshares/vakantieclubs, met inbegrip van het recht op alle relevante informatie vóór het ondertekenen van een contract, bedenktijd en betreffende betalingsregels.

Sinds 2018 heeft het ECC-Net een Kwaliteitshandvest. Lees tot wat wij ons verbinden en wat u van ons mag verwachten.