Economische Inspectie en politie: uw aanspreekpunt bij oneerlijke handelspraktijken en oplichting

Als Europees Centrum voor de Consument (ECC) is onze bevoegdheid ‘beperkt’ tot het vinden van een minnelijke oplossing voor grensoverschrijdende consumentengeschillen. Hiervoor is de samenwerking nodig van alle partijen.

Maar wat als u te maken hebt met een onbetrouwbare partij of een oplichter? Dan kan ECC helaas niets voor u doen. U kunt wel terecht bij instanties die zich specifiek toespitsen op oneerlijke handelspraktijken en oplichting:

Economische Inspectie

Voor oneerlijke handelspraktijken is de Economische Inspectie bevoegd. Enkele voorbeelden: een webshop die niet levert en u ziet via reviews dat u niet het enige slachtoffer bent, afgedwongen aankoop per telefoon, een abonnementenval.

De Economische Inspectie kan bij de onderneming op controle gaan. Indien ze inbreuken vaststelt, kan ze op verschillende manieren reageren, onder meer door een waarschuwing te geven of sanctionerend op te treden. Dit laatste kan bestaan uit het voorstellen van een transactie (in de volksmond een ‘minnelijke schikking’), het overmaken van het dossier aan de bevoegde procureur des Konings voor strafvervolging, het opleggen van een administratieve geldboete of het offline halen van de frauduleuze website.

De Economische Inspectie maakt deel uit van een sterk Europees netwerk van handhavingsautoriteiten voorgezeten door de Europese Commissie en kan dus ook grensoverschrijdend optreden via de collega’s in andere EU-landen. Recent kregen deze instanties bijkomende bevoegdheden zoals websites verwijderen van het net en administratieve boetes opleggen.

Bent u slachtoffer van oneerlijke handelspraktijken? Informeer de Economische Inspectie via ConsumerConnect. Hou er evenwel rekening mee dat de taak van de Economische Inspectie de stopzetting van inbreuken in het algemeen belang is. De Economische Inspectie zal dus niet tussenkomen in uw individueel geschil. Wel kan uw melding helpen eventuele oneerlijke handelspraktijken aan het licht te brengen.

Als Europees Centrum voor de Consument melden wij tijdens onze overlegmomenten met de Economische Inspectie de ontvangen klachten over oneerlijke handelspraktijken.

Politie

Bent u bedrogen of opgelicht door een privépersoon of onbestaande onderneming? Bijvoorbeeld wanneer zonder reden geld van u geëist wordt, of uw bankgegevens zijn ontfutseld, … Stap dan naar de politie.

U doet dit best via een plaatselijk politiekantoor of online: www.politie.be/nl/police-on-web.

Een tip: aarzel niet een webshop negatief te beoordelen als u vindt dat die u onheus behandeld heeft. Maar hou uw review hoffelijk en blijf bij de feiten. Zo kan het bedrijf u niets verwijten.