Datingsites: een schot in de roos of een gat in uw beurs?

Laatst aangepast op 04-11-20.

Wie op zoek is naar een nieuwe relatie, kan beroep doen op de diensten van datingsites. Maar wat als u heel snel de ware liefde vindt of juist niet, en u uw abonnement wilt opzeggen? U hebt recht op veertien dagen bedenktijd, maar opgelet voor de voorwaarden. Uw registratie op een datingsite stopzetten, is moeilijker dan u denkt en lukt niet altijd kosteloos. ECC België legt uit en geeft tips.

Net geregistreerd maar bedacht?

Mijnheer B. betaalt 269 euro voor een lidmaatschap van zes maanden bij een datingsite. Vijf dagen en zes contacten later zegt hij zijn lidmaatschap op. Toch rekent de datingsite hem 202 euro aan.

Gebruikers van de diensten van een datingsite hebben veertien dagen bedenktijd waarin ze hun lidmaatschap kunnen opzeggen. Doet u dit tijdig, dan moet de dienstverlener u het reeds betaalde lidgeld terugbetalen.

Maar, hebt u gevraagd om nog voor het verstrijken van die herroepingsperiode gebruik te kunnen maken van de diensten, dan kan de datingsite kosten aanrekenen voor diensten geleverd tijdens de door u gebruikte periode. Hoeveel? De Consumentenrichtlijn stelt “een evenredig bedrag aan hetgeen reeds geleverd is (…) vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst”. 

Sommige websites rekenen daarbij buitensporige kosten aan. ECC België kaart die praktijken al langer aan. Het Europees Hof van Justitie oordeelde op 8/10/20 dat bij de berekening van de herroepingskosten rekening moet gehouden worden met de duur van het gebruik van de dienst, in verhouding tot duur van het contract en de overeengekomen totaalprijs.

Voor mijnheer B. betekent dat dat hij 5/182,5 dagen (6 maanden = 182,5 dagen) moet betalen van de contractuele prijs van 269 euro of 7,35 euro in plaats van 202 euro. Wat een verschil!

Meer betaald dan u de datingsite moet?

Bent u van plan uw overeenkomst met een datingsite nog voor het verstrijken van de bedenktijd te herroepen en betaalde u de handelaar meer dan dat u hem volgens deze berekeningsmethode verschuldigd bent? Dan raadt ECC België aan om het teveel betaalde terug te vorderen van de datingsite. Deze voorbeeldbrief helpt u op weg.

Weigert de datingsite u het te veel betaalde bedrag terug te geven en betaalde u met een kredietkaart? Betwist de betaling bij de uitgever van uw kredietkaart via www.mijnkaart.be.

Ook als u met PayPal betaalde, kunt een terugbetaling verzoeken via het actiecentrum.

Een lidmaatschap stopzetten

Een lidmaatschap loopt meestal over een bepaalde periode, vermeld in het contract. Hebt u de ware liefde gevonden en hebt u de diensten van de datingsite niet meer nodig? Zeg dan tijdig uw lidmaatschap op want een dergelijk lidmaatschap wordt vaak stilzwijgend verlengd.

Voordat u lid wordt van een datingsite, moet die u op een duidelijke en in het oog springende manier wijzen op de automatische verlenging. In België moet dit volgens de wet in een kader, vetgedrukt en los van de tekst op de eerste bladzijde van de overeenkomst gemeld worden. O.a. de uiterste datum voor opzeg moet meegedeeld worden. Ook online is deze informatie verplicht. 

En wat als u lid bent van een buitenlandse datingsite? De regelgeving over stilzwijgende verlengingen verschilt van land tot land. In Duitsland bv. wordt een lidmaatschap bij een datingsite automatisch verlengd. Tenzij het tijdig opgezegd werd. In Frankrijk en Oostenrijk moet de datingsite gebruikers voor het verstrijken van de opzegperiode melden dat het lidmaatschap weldra automatisch vernieuwt. 

Maar als de buitenlandse datingsite zich duidelijk richt naar Belgische gebruikers, dan moet de datingsite de Belgische wetgeving naleven. Doet hij dat niet, dan is de stilzwijgende verlenging onrechtmatig en hoeft u er niet voor te betalen. Schrijf de datingsite erover aan per e-mail. Gebruik daarvoor deze voorbeeldbrief.

Tips van ECC België

  • Voordat u lid wordt van een datingsite, lees de kleine lettertjes over de prijs, het herroepingsrecht, de looptijd van de overeenkomst en de uiterste opzegdatum. Noteer dit in uw agenda. 
  • Nadat u lid werd en u zegt op tijdens uw bedenktijd, controleer in de voorwaarden hoe u de overeenkomst kunt herroepen (bv. per e-mail, brief) en welke informatie u moet verstrekken (bv. uw e-mailadres, uw persoonlijke code).
  • Nadat u lid werd en uw bedenktijd is verlopen, lees de voorwaarden van de datingsite na hoe u eventueel uw overeenkomst nog kunt beëindigen. Let op: enkel uw profiel verwijderen of uw kredietkaart blokkeren volstaat meestal niet. 

Datingsites. Grote liefde of groot bedrog?

In de onlinebrochure ‘Datingsites. Grote liefde of groot bedrog?’ van ECC België leest u alles wat u moet weten voordat u zich bij een datingsite aanmeldt.

Hebt u problemen met een handelaar gevestigd in een ander EU-lidstaat, Noorwegen of IJsland? Contacteer ECC België voor gratis hulp en advies.