Online consument stuit op onzichtbare EU-grenzen

Laatst aangepast op 21-12-16.

ECC-rapport toont verdubbeling klachten over ontoelaatbare discriminatie sinds 2010

Brussel – Europese consumenten kunnen nog steeds niet vrij online winkelen in de EU. Ondernemers en webshops weigeren klanten uit andere landen (geoblocking), vragen hogere prijzen aan buitenlandse klanten of werpen op een andere manier virtuele grenzen op. Het aantal klachten over dit soort praktijken is meer dan verdubbeld.

Dat blijkt uit het rapport ‘Do invisible borders still restrict consumer access to services in the EU?’ (Zijn er nog onzichtbare grenzen die consumenten de toegang tot diensten in de EU beperken?) dat het netwerk van Europese Consumenten Centra (ECC-Net) woensdag 14/12/2016 heeft gepresenteerd in Belfast. Hoewel artikel 20.2 van de Dienstenrichtlijn discriminatie op grond van nationaliteit of woonplaats verbiedt, worden dit soort handelspraktijken nog steeds toegepast. Daardoor is er voor online consumenten geen vrije markt in de EU.

Van 2013 tot 2015 kreeg het ECC-Net hierover 532 klachten binnen. Een toename van 140 procent ten opzichte van de 222 klachten die tussen 2010 en 2012 binnenkwamen. De meeste klachten over het schenden van artikel 20.2 kwamen van consumenten in Oostenrijk (138), Italië (68) en Ierland (66). Meer dan 82 procent ging over discriminatie naar woonplaats. Twee derde van de klagers kreeg te maken met prijs- of serviceverschillen, meestal bij de aankoop van elektronische apparatuur, huishoudelijke apparaten, vervoersmiddelen, kleding, boeken, muziek of het downloaden van data. Ondernemers blokkeerden de toegang van buitenlandse consumenten tot hun website, leidden hen naar een andere website, weigerden levering of betaling of hanteerden andere prijzen of verkoopvoorwaarden.

Een kwart van de klachten had te maken met diensten op het gebied van toerisme en recreatie. Consumenten die in het buitenland een auto wilden huren of via een buitenlandse website dezelfde vakantie voor een lagere prijs wilden boeken, werden geweigerd. Nederlandse webshops weigerden onder meer Britten die fietsonderdelen en een tent wilden kopen voor een lagere prijs met de mededeling dat het Verenigd Koninkrijk een exclusieve distributeur had. Een Belg wou zijn Italiaanse pre-paid telefoon opladen met een Belgische kredietkaart. Maar kon dit niet omdat de Italiaanse handelaar enkel Italiaanse betaalkaarten aanvaardde.

,,Helaas geven de klachten die het ECC-Net ontvangt aan dat het non-discriminatie beginsel van artikel 20.2 van de Dienstenrichtlijn nog niet effectief is in het bestrijden van ongerechtvaardigde prijs- en leveringsdifferentiaties. Consumenten worden nog vaak geconfronteerd met beperkingen zonder geldige reden,” stelt directeur Karen Ghysels van ECC België.

De Europese Commissie erkent dat meer actie noodzakelijk is om de richtlijn te handhaven en is daarom bezig met een pakket maatregelen voor een vrijere onlinemarkt. Die behelzen onder meer wetgeving om geoblocking tegen te gaan, regulering om grensoverschrijdende pakketbezorging goedkoper te maken en het promoten van het consumentenvertrouwen door betere bescherming en handhaving.

Noot voor de redactie

Het rapport ‘Do invisible borders still restrict consumer access to services in the EU?’ is hier beschikbaar.

Dit rapport is het resultaat van een gezamenlijk project waarbij is gekeken naar het werk van het ECC-Net onder de Richtlijn betreffende diensten op de interne markt en de grootste problemen die consumenten tegenkomen wanneer het gaat om deze richtlijn. ECC Ierland was de projectleider, gesteund door een werkgroep van de ECC’s in Oostenrijk, Nederland, Noorwegen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

Over ECC

ECC België is een onafhankelijke dienstverlener die de Europese consument de kans wil bieden ten volle profijt te trekken uit de interne markt. Onze organisatie is de Belgische vestiging in het netwerk van Europese Consumenten Centra, het ECC-Net, dat bestaat uit centra in 30 landen. Het netwerk is een initiatief van de Europese Commissie en de verschillende lidstaten van de EU. In België wordt het ECC financieel ondersteund door de FOD Economie en Test-Aankoop.