Jaarverslag 2016 Belgische ODR-contactpunt

Laatst aangepast op 19-07-17.

Terugblik op één jaar Online Dispute Resolution-contactpunt in België

Sinds 1 januari 2016 is het Europees Centrum voor de Consument (ECC) België het Belgische contactpunt voor consumenten en handelaars met een geschil over een onlineaankoop. Het jaarverslag 2016 van het Belgische ODR-contactpunt blikt terug op enkele spilmomenten, feiten en activiteiten tijdens dit eerste werkjaar.

Online consumentengeschillen kunnen opgelost worden via het Online Dispute Resolution of ODR-platform door een erkende instantie voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting in Europa. Met het ODR-platform wil de Europese Commissie het de consument en de handelaar gemakkelijker maken om zonder tussenkomst van een rechter die geschillen op te lossen..

  • 1 januari 2016: start van het Belgische ODR-contactpunt
  • Wordt voor 100% gefinancierd door de FOD Economie
  • 15 februari 2016: het ODR-platform van de Europese Commissie gaat live
  • 24.000 Europese consumenten dienden een klacht in via het ODR-platform waarvan 560 Belgen 
  • Het Belgische ODR-contactpunt ontving 574 vragen
  • 82% van alle vragen komen van consumenten, 7,5% van handelaars en 10,5% van anderen, zoals journalisten of studenten
  • 64% van alle vragen werden ontvangen per e-mail, 33% per de telefoon en 3% via het ODR-platform

De volledige terugblik op één jaar ODR-contactpunt in België leest u in het jaarverslag 2016.