Lage-emissiezones in Frankrijk

Laatst aangepast op 20-06-17.

Sommige Franse agglomeraties (Parijs, Grenoble, Lyon, Rijsel en Straatsburg) hebben lage-emissiezones. Enkel met een milieusticker, Crit’Air-vignet, ‘certificat qualité de l’air’ en ‘éco-vignette’ genoemd, mag u in deze zones rijden.

Wat is een Crit’Air-vignet?

Het Crit’Air-vignet is een ronde en genummerde sticker die de milieuklasse van uw voertuig aangeeft. Wilt u in een lage-emissiezone rijden? Dan moet u zo’n stikker op uw voertuig kleven. 

Er zijn zes verschillende stickers. Welke sticker u krijgt, hangt af van het type voertuig, de CO2-uitstoot (EURO-norm) of de leeftijd.

Een overzicht van de verschillende categorieën milieustickers en een simulator om de categorie van uw voertuig te bepalen, vindt u op de website van het Franse ministerie van ‘Transition écologique et solidaire’.

Opgelet : Voor personenwagens ingeschreven voor 1 januari 1997 kunt u geen milieusticker krijgen. U mag er dan ook niet mee in de lage-emissiezones rijden.

Voor welke voertuigen gelden de regels? 

De regels gelden voor alle rijtuigen zoals personenwagens, vrachtwagens, bussen, autocars, tweewielers en dienstvoertuigen. Ook al zijn ze in het buitenland ingeschreven, dus ook voor uw wagen ingeschreven in België.

Wanneer moet uw voertuig een milieusticker dragen?

In Parijs, Grenoble, Rijsel en Straatsburg hebt u een milieusticker nodig.

Al deze steden hebben een zone met beperkte toegang of « zone de circulation restreinte » (ZCR). Die zijn enkel toegankelijk met voertuigen die tot een bepaalde categorie behoren en een milieusticker dragen. Bij het binnen- en buitenrijden van deze zones ziet u een verkeersbord. Daarop staat met welke sticker u de zone in mag en op welke dagen en tijdsstippen de beperking geldt.

Voertuigen die te vervuilend zijn en dus niet in aanmerking komen voor een Crit’Air-vignet mogen niet in deze zones rijden.

De Parijse binnenstad tot aan de ‘boulevard périférique’ is een milieuzone. Over de Boulevard périférique kunt u dus zonder milieusticker.

Goed om te weten: de lage-emissiezones én Lyon hebben ook een ‘zone de protection de l’air’ (ZPA). Piekt de luchtvervuiling extreem of aanhoudend? Dan gelden er tijdelijke circulatiebeperkingen.

Hoe is de milieusticker te verkrijgen?

Het Crit’Air-vignet bestelt u online op www.certificat-air.gouv.fr en kost 4,80 euro, verzendkosten inbegrepen. De milieusticker blijft de gehele levensduur van het voertuig geldig. Reken op zo’n twintig werkdagen om de sticker te ontvangen. Wees er dus op tijd bij.

U moet hem vooraan op uw voertuig kleven zodat hij van buitenaf zichtbaar is voor de controleurs.

Bestelde u het vignet last minute? Bewaar het betaalbewijs in uw wagen totdat u het vignet ontvangt.

En wat als u zonder de sticker in een lage-emissiezone rijdt?

Wie zonder Crit’Air-vignet in een zone met beperkte toegang, of tijdens een piek van de luchtvervuiling in een zone de protection de l’air rijdt, riskeert een boete van 68 euro.