Zijn consumenten tevreden over de goederen en diensten te koop in Europa?

Laatst aangepast op 10-11-16.

De Europese Commissie publiceerde haar Europese consumentenscorebord 2016. Hierin beoordelen de Europese consumenten de prestaties van 42 goederen- en dienstenmarkten in Europa. Verschillende vragen worden gesteld: Leven de handelaars de consumentenwetgeving na? Zijn de aanbiedingen vergelijkbaar? Welke schade lijden consumenten als gevolg van hun problemen?

Waarover zijn de consumenten het meest tevreden?

Diensten

  1. Vrijetijdsdiensten (vooral vakantieverblijven (bv. hotels) staan bovenaan de lijst)
  2. Culturele diensten en vermaak (bv. theaters, bioscopen, musea) 
  3. Sportdiensten (bv. fitness centra) 

Goederen

  1. Boeken, tijdschriften en dagbladen
  2. Vrijetijdsgoederen (bv. speelgoed, spelletjes) 
  3. Grote huishoudtoestellen (bv. koelkasten)

Waarover zijn de consumenten het minst tevreden?

Vastgoed, hypotheek, investeringsproducten scoorden het zwakste op de dienstenmarkten. Op de goederenmarkten behaalden tweedehandswagen, vleesproducten en brandstoffen voor voertuigen de laagste punten.

Hoe scoort België?

Zowel op de diensten- als op de goederenmarkt behaalt België minder dan het EU28 gemiddelde: namelijk -1.5 en -1.7.

De Belgische sportdiensten, tram-, bus- en metrovervoer en de voertuigenverzekering scoren op de dienstenmarkten bij de zwakste drie van de EU28 landen. Ook de treindiensten scoren onder het EU-gemiddelde.

Interesse in de details? U leest ze op pg. 104 ev. van het rapport.

Wat is het scorebord voor consumentenmarkten

Het consumentenscorebord monitort hoe de interne markt presteert voor consumenten in de EU. Het legt ook de vingen op potentiële problemen. Nationale en Europese beleidsmakers en stakeholders gebruiken de bevindingen om de impact van hun activiteiten in de tijd in te schatten en te vergelijken met andere lidstaten.

Het bevat de resultaten van interviews van 500 consumenten per sector uit elke EU-lidstaat, met uitzondering van Luxemburg, IJsland, Malta en Cyprus, waar telkens 250 personen geïnterviewd werden.

Het consumentenscorebord evalueert o.a. het vertrouwen van consumenten dat verkopers de regels voor consumentenbescherming naleven, de vergelijkbaarheid van aanbiedingen, de op de markt beschikbare keuze, de mate waarin aan de verwachtingen van de consumenten wordt voldaan en de schade die consumenten lijden als gevolg van door hen ondervonden problemen. 

Factsheet (Engels)   Consumer scoreboard 2016 Factsheet
 Infographic (Engels)
 Consumer scoreboard 2016 Infographic