Calatus B.V./Editie Enigma

Laatst aangepast op 30-08-16.

De Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft Calatus B.V. een fikse boete opgelegd omdat zij oneerlijke handelspraktijken heeft verricht. Calatus was hiermee niet akkoord en stapte naar de rechter. Deze laatste heeft nu bevestigd dat Calatus B.V. inderdaad consumenten telefonisch misleidt. Een mooi precedent voor andere televerkopers!

“Mogen we u een cadeau-exemplaar van Editie Enigma aanbieden?”

De Nederlandse firma Calatus B.V. contacteert telefonisch consumenten en biedt hen een “gratis” cadeau-exemplaar aan van het puzzelboekje Editie Enigma. Reageren ze niet op het ogenblik dat ze het boekje ontvangen, dan zijn ze automatisch gebonden door een betalend abonnement. Deze praktijk is misleidend en dus illegaal.

Deze stappen kunt u ondernemen om het abonnement te stoppen

 1. Betaal de factuur niet, ook niet als u hieromtrent een brief ontving van een incassobureau of een gerechtsdeurwaarder. 
 2. Stuur zo snel mogelijk een e-mail aan Calatus B.V. ([email protected]) waarin u meldt dat u de geldigheid van de overeenkomst betwist en daarom niet gehouden bent tot betaling van de factuur. Vraag uitdrukkelijk om alle zendingen in de toekomst stop te zetten. 
 3. Stuur geen boekjes terug.

Calatus weigert? Contacteer het ECC

Bevestigt Calatus enkel de beëindiging (en niet de ontbinding) van het abonnement, dan betekent dit voor Calatus dat u nog steeds gehouden bent aan het huidige abonnement en verwachten zij de betaling van de factuur. Betaalt u niet? Dan is de kans groot dat u weldra een brief van een incassobureau of gerechtsdeurwaarder zult ontvangen die u tot betaling aanmaant.

In dit geval raden wij u aan:

 1. de factuur niet te betalen. 
 2. uw dossier in te dienen bij het ECC via het online-klachtenformulier.
 3. het incassobureau of de gerechtsdeurwaarder aan te schrijven met de melding dat:
  • u Calatus reeds aanschreef met een betwisting van het abonnement en de factuur.
  • u uw dossier heeft overgemaakt aan het Europees Centrum voor de Consument.
  • u aandringt op een stopzetting van de invorderingsprocedure.

Opdat het ECC uw dossier optimaal kan behandelen, dienen wij over alle nuttige informatie te beschikken zoals:

 • de factuur,
 • het factuur- en klantennummer indien u de factuur niet meer heeft,
 • uw schriftelijke correspondentie met Calatus en het incassobureau of de gerechtsdeurwaarder.

Eenmaal de nodige informatie in ons bezit maken wij ze over aan onze Nederlandse collega’s, die Calatus zullen contacteren met het oog op een oplossing.