Opgelet met Dizzle B.V.

Laatst aangepast op 18-06-19.

Ze blijven binnenlopen, de klachten over puzzelboekjes. Consumenten melden dat ze telefonisch een puzzelboekje van Dizzle B.V. aangeboden krijgen “tegen de gereduceerde prijs van 5,95 euro”. Wie zijn adres opgeeft, blijkt vast te zitten aan een jaarabonnement en ontvangt maandelijks een nieuw puzzelboekje vergezeld van een rekening. Niet-betalers krijgen korte tijd later een betalingsaanmaning met hoge bijkomende, maar onterechte kosten van een incassobureau in de bus.

Wat zegt de wet?

Televerkoop is enkel geldig als de verkoper zich heel duidelijk aan de regels over verkoop op afstand houdt. Uit de vele getuigenissen blijkt dat Dizzle B.V. de regels niet respecteert. Zo informeerde Dizzle B.V. nooit over het precieze aanbod - een jaarabonnement - met vermelding van de totaalprijs en stemden de slachtoffers nooit in met een klaar en duidelijk aanbod. De overeenkomst is dan ook nietig.

Bent u ook slachtoffer van de afgedwongen verkooppraktijken van Dizzle B.V.? Lees hieronder wat u kunt doen.

Ons advies

 1. Betaal niet, ook niet als u een betalingsaanmaning ontving van een incassobureau.
 2. Betwist het abonnement en bijhorende factuur: stuur zo snel mogelijk een e-mail aan Dizzle B.V. ([email protected]) waarin u meldt dat u de geldigheid van de overeenkomst betwist en daarom niet gehouden bent tot betaling van de factuur en andere kosten. Vraag uitdrukkelijk om alle zendingen in de toekomst stop te zetten. De voorbeeldbrief ‘Afgedwongen aankoop per telefoon betwisten helpt u bij het formuleren van uw argumenten.
 3. Stuur hiervan een kopie naar het incassobureau als dat tussenkomt.
 4. Stuur geen boekjes terug.

Dizzle weigert? Contacteer het ECC

Bevestigt Dizzle B.V. enkel de beëindiging (en niet de ontbinding) van het abonnement, dan betekent dit voor Dizzle B.V. dat u nog steeds gehouden bent aan het huidige abonnement en verwachten zij de betaling van de factuur. Betaalt u niet? Dan is de kans groot dat u weldra een brief van een incassobureau of gerechtsdeurwaarder zult ontvangen die u tot betaling aanmaant.

In dit geval raden wij u aan:

 1. de factuur niet te betalen. 
 2. uw dossier in te dienen bij het ECC via het online-klachtenformulier.
 3. het incassobureau of de gerechtsdeurwaarder aan te schrijven met de melding dat:
  • u Dizzle B.V. reeds aanschreef met een betwisting van het abonnement en de factuur.
  • u uw dossier heeft overgemaakt aan het Europees Centrum voor de Consument.
  • u aandringt op een stopzetting van de invorderingsprocedure.

Opdat het ECC uw dossier optimaal kan behandelen, dienen wij over alle nuttige informatie te beschikken zoals:

 • de factuur,
 • het factuur- en klantennummer indien u de factuur niet meer hebt,
 • uw schriftelijke correspondentie met Dizzle B.V. en het incassobureau of de gerechtsdeurwaarder.

Eenmaal de nodige informatie in ons bezit maken wij ze over aan onze Nederlandse collega’s, die Dizzle B.V. zullen contacteren met het oog op een oplossing.