Invordering van de deurwaarder

Hebt u een brief ontvangen van de deurwaarder? Moet u nu schrik krijgen? Alles hangt ervan af of het om een gerechtelijk vonnis gaat of niet. De gerechtsdeurwaarder kan namelijk 2 verschillende rollen vervullen. Ontdek het verschil.

Invordering van de deurwaarder: met vonnis

Veroordeelt een rechter u tot de betaling van een schuldbedrag?  Dan bent u verplicht om die uitspraak na te leven, tenzij u binnen de toegestane termijn in beroep ging.

Betaalt u niet vrijwillig, dan kan de tegenpartij beroep doen op een deurwaarder voor de uitvoering van de uitspraak. De gerechtsdeurwaarder zal u dan een officiële aanvraag tot betaling richten, het te betalen bedrag en de kosten voor zijn tussenkomst inbegrepen. 

Invordering van de deurwaarder: zonder vonnis

Het kan ook zijn dat een bedrijf oordeelt dat u hem iets schuldig bent en een gerechtsdeurwaarder of invorderingskantoor te vragen om tussen te komen. De gerechtsdeurwaarder of invorderingskantoor vraagt u dan eigenlijk om de zaak ‘in der minne’ te regelen: zonder rechter. Dus geen paniek!

Bent u verplicht om in te gaan op de vraag van de deurwaarder? Nee, zonder vonnis kan hij de betaling niet afdwingen. Maar als u de schuld erkent, betaalt u maar beter. Zo vermijdt u bijkomende kosten voor betalingsaanmaningen of zelfs een rechtszaak. Betwist u de schuld? Meld dat dan via een aangetekende brief aan de deurwaarder en zijn opdrachtgever. Zodra de deurwaarder uw schriftelijke en gemotiveerde betwisting heeft ontvangen, moet hij elke actie stoppen.

Een deurwaarder mag bij een minnelijke schikking geen gebruik maken van praktijken zoals:

  • onjuiste juridische bedreigingen uiten
  • onjuiste informatie verstrekken over de schuldeiser
  • niet-voorziene en niet-wettelijke bedragen innen
  • verwarring scheppen over zijn status als invorderaar
  • schuldenaars belagen die uitdrukkelijk en gemotiveerd de schuld hebben betwist