Welke rechtbank is bevoegd?

Hebt u een geschil met een handelaar uit een ander EU-land? Dan vraagt u zich vast af welke rechtbank bevoegd is. ECC België geeft u een algemeen overzicht op basis van de Europese Verordening 1215/2012 en bekijkt de specifieke situatie van online-aankopen. 

Welke rechtbank?

In principe gaat u naar de rechtbank in het land van uw tegenpartij. Wenst u in uw eigen land naar de rechtbank te stappen? Kijk dan volgende punten na:

A. U bevindt zich in een van de volgende situaties: 

 • U hebt een lening op afbetaling gesloten.
 • U deed een aankoop op afbetaling.
 • De verkoper focust zijn activiteiten op het land waar u woont.

Gevolg: u kunt naar de rechtbank in uw eigen land

B. Geldt geen van bovenstaande situaties voor u? Kijk dan in uw contract naar de algemene voorwaarden die u expliciet aanvaardde. Want daar leest u welke rechtbank bevoegd is.

C. Verkeert u niet in de drie beschreven gevallen en is er ook géén rechtbank vermeld in de algemene voorwaarden? Dan mag u kiezen tussen een rechtbank in het Europese land waar:

 • uw product geleverd of had moeten geleverd worden
 • uw dienst uitgevoerd of had moeten uitgevoerd worden

Gaat het om een geschil als luchtvaartpassagier? De plaats van uitvoering is ofwel de plaats van vertrek van de vlucht ofwel die van aankomst, zoals beschreven in het contract.

Ligt het hoofdkantoor van uw tegenpartij buiten de Europese Unie? Maar is er een filiaal, agentschap of andere vestiging binnen de EU? Dan kunnen de bovenstaande regels mogelijk toch toegepast worden. We raden u aan om beroep te doen op een advocaat voor advies.

Opgelet: vergist u zich van rechtbank? Dan kan die uw klacht afwijzen (als uw tegenpartij als argument gebruikt dat u zich niet tot de bevoegde rechtbank wendde).

Welke rechtbank bij onlineaankoop?

Welke rechtbank is bevoegd voor een onlinebestelling bij een site uit een ander EU-land? Goede vraag. Als de handelaar zijn activiteiten richt op België, dan kunt u effectief naar de Belgische rechtbank.

Maar hoe weet u nu zeker of de ondernemer zich op de Belgische markt richt?

Het Hof van Justitie van de Europese Unie reikt een niet-volledige reeks criteria aan die in die richting wijzen:

 • De handelsactiviteit heeft een internationaal karakter (het gaat bijvoorbeeld om iets toeristisch).
 • De website vermeldt een routebeschrijving van uw land naar het land waar de handelaar is gevestigd.
 • U kunt op de site de aankoop doen in een andere taal en in uw eigen munteenheid betalen.
 • U vindt op de site een telefoonnummer mét internationaal netnummer van uw land.
 • De handelaar zet zoekmachineadvertenties in om consumenten uit uw land naar zijn website te leiden.
 • De website heeft een algemene, neutrale domeinnaam zoals ‘.com’ of ‘.eu’. Of de handelaar gebruikt een andere topleveldomeinnaam dan die van zijn eigen land, bijvoorbeeld '.be'.
 • De handelaar verwijst op de site naar zijn internationale klanten, bijvoorbeeld met quotes of getuigenissen van kopers uit verschillende Europese landen.

Volgende elementen zijn op zichzelf onvoldoende om te bewijzen dat de handelaar zich op België richt:

 • de toegankelijkheid van de website in ons land
 • de vermelding van een e-mail- of geografisch adres
 • het gebruik van de taal en munteenheid die standaard is in het land waar de handelaar is gevestigd