Brochure ECC-Net Report 2019: For a Europe which protects its consumers in their daily lives
Het netwerk van Europese consumentencentra bemiddelt dagelijks tussen consumenten en handelaars in een zoektocht naar een minnelijke schikking voor hun grensoverschrijdend consumentenprobleem. Op basis van deze ervaring, wil ECC-Net een bijdrage leveren voor de Europese Commissie en het Europees Parlement om samen te bouwen aan een Europa dat consumenten beschermt in hun dagelijkse leven.