Beterprijs

Laatst aangepast op 14-06-17.

Update 8 januari 2019

We krijgen opnieuw veel telefoontjes en mailtjes van ongeruste consumenten die een agressief en dreigend betalingsverzoek kregen. Gerechtsdeurwaarder Van Straten (vanstratenincasso.com) zou deze som innen "in opdracht van Beterprijs". Opvallend: in zijn mails, spreekt hij niet van Beterprijs maar van Deka Ltd.

Er is momenteel geen enkele aanwijzing dat deze gerechtsdeurwaarder betalingen mag innen in naam van Beterprijs. Ontving u een e-mail van gerechtsdeurwaarder Van Straten? Ons advies: negeer de dreiging en betwist het betalingsverzoek kort per mail. Betaal zeker niet.

De Economische Inspectie is op de hoogte. Beterprijs staat sinds 2018 op de grijze lijst van de FOD Economie (oplichtersaandelijn.be) en de website van de firma is offline.

Tip: Hou deze pagina in de gaten voor de meest recente informatie.

Beterprijs aan de lijn?

Beterprijs.be was een Nederlandse firma die in 2017 Belgische consumenten telefonisch contacteerde om ze te overtuigen in te tekenen op kortingen en cashbackacties.

Een telefonische verkoop is geldig op voorwaarde dat:

 • de verkoper u informeert over:
  • zijn identiteit
  • de inhoud van zijn aanbod en de voorwaarden
  • de totale prijs
  • de start en duur van de overeenkomst
  • het herroepingsrecht en de regels voor de uitoefening ervan
 • én u effectief een akkoord hebt gegeven voor het aangaan van die betalende overeenkomst zonder dat er misleiding in het spel was. 

Geen uitdrukkelijk akkoord? Geen lidmaatschap!

Misschien stemde u in met het versturen van informatie over het aanbod, maar gaf u geen akkoord met het onmiddellijk van start gaan van de betalende overeenkomst. Dan is er geen geldige overeenkomst gesloten en moet u ook niet betalen. Ontvangt u toch een betalingsverzoek, betwist dan per e-mail de geldigheid van de beweerde overeenkomst en van het betalingsverzoek.

Let op: Televerkopers nemen vaak het laatste deel van het gesprek op en gebruiken de opname als bewijs van uw akkoord. Dit geluidsfragment bewijst de geldigheid van de overeenkomst niet altijd; ook het begin van het telefoongesprek telt. Ga dus goed na bij uzelf wat u al dan niet aanvaard hebt, en schrijf op basis daarvan de verkoper aan.

Wél een uitdrukkelijk akkoord? Gebruik uw herroepingsrecht!

Hebt u wél ingestemd met het aanbod van Beterprijs? Dan moet de verkoper u binnen een redelijke termijn na het telefoongesprek, schriftelijk (per e-mail of brief) bevestigen wat het precieze aanbod inhoudt en u een herroepingsformulier bezorgen. Gebruik dit om de overeenkomst te annuleren als u zich bedenkt. Doe dit binnen de veertien dagen na ontvangst van die informatie. 

Ontving u het formulier niet, dan wordt uw herroepingstermijn met twaalf maanden verlengd tot een jaar en veertien dagen.

Laat de verkoper in elk geval zo snel mogelijk en schriftelijk weten dat u afziet van het contract. 

Brief ontvangen van een incassobureau of gerechtsdeurwaarder?

Schrijf het incassobureau of de gerechtsdeurwaarder aan. Meld dat u de verkoper reeds liet weten dat u de overeenkomst betwist of herriep en dring aan op de stopzetting van de invorderingsprocedure. U kunt zich daarbij baseren op onze voorbeeldbrief.