Home@Holiday lokt consumenten met gratis reis en zend hen een factuur van 89 euro

Laatst aangepast op 15-12-16.

ECC België ontvangt momenteel veel klachten van consumenten die ongewild met een lidmaatschap opgezadeld zitten bij het Nederlandse Home@Holiday. Bent u ook beetgenomen? ECC België legt uit wat te doen.

Hoe gaat Home@Holiday te werk?

Consumenten worden opgebeld door Home@Holiday. Met de heuglijke mededeling dat ze een gratis reis hebben gewonnen. Ze mogen een mail verwachten met alle verdere informatie. In die bewuste mail is echter alleen sprake van een betalend lidmaatschap om te kunnen genieten van de voordelen van Home@Holiday, zijnde kortingen op reizen. Daar hebben de consumenten echter geen akkoord voor gegeven. Zich afmelden via de website van Home@Holiday lukt niet. Ook e-mails baten niet want de consumenten ontvangen toch een factuur van 89 euro. 

Het gaat hier zonder twijfel om een afgedwongen aankoop, wat een verboden handelspraktijk is. 

De televerkoper moet duidelijke informatie verstrekken over o.a. zijn identiteit, het precieze product of dienst, de totaalprijs en het herroepingsrecht. Het is aan de televerkoper om te bewijzen dat een consument instemde met het volledige aanbod. Hij moet dus voor elk onderdeel van het aanbod een duidelijk akkoord hebben gegeven. Kreeg de consument slechts halfslachtige informatie en werd hij gelokt met een gratis reis, dan gaat het om een misleidende en dus ongeldige verkoop. In dat geval moet de consument niets betalen.

Wat kunt u doen? 

Bent u slachtoffer van de praktijken van Home@Holiday? Betwist de ontvangen factuur per mail geadresseerd aan [email protected]

Ontvangt u toch nog betalingsaanmaningen? Dien uw dossier in bij ECC België.

TA Finance Online Sales Marketing B.V.

Verschillende consumenten melden ECC België dat ze in dit kader gecontacteerd werden door het incassobureau TA Finance Online Sales Marketing B.V. Dit bedrijf belt of stuurt consumenten een e-mail, stelt zich hierbij zeer agressief op en dreigt ermee een gerechtdeurwaarders langs te sturen of meteen beslag te laten leggen op hun rekening.

TA Finance Online Sales Marketing B.V. heeft geen toelating van de FOD Economie om op minnelijke wijze schulden te innen in België. Geef dus geen gevolg aan hun bedreigingen.

In een korte video belicht ECC België wat een gerechtsdeurwaarder wel of niet kan.