Vraag van de maand

Mijn negenjarige zoon heeft zonder er erg in te hebben voor 2000 euro spelletjes gedownload. Kan ik mijn geld terugvorderen?

De aankoop van betalende in-apps in gratis spelletjes wordt op Europees niveau niet geregeld. Enkele Europese bepalingen stellen in algemene termen dat bij elke aankoop van goederen en diensten in de EU de prijs duidelijk aangegeven moet zijn, alle taksen inbegrepen. Een product als “gratis” of “kosteloos” omschrijven terwijl in werkelijkheid andere kosten aangerekend worden, wordt als een misleidend verzuim beschouwd en is dus strafbaar. De richtlijn over de oneerlijke handelspraktijken verbiedt daarenboven alle reclame met als doel kinderen aan te zetten tot de aankoop van een goed.

In 2014 heeft de Europese Commissie samen met de EU-lidstaten een gemeenschappelijk standpunt ingenomen en voorgelegd aan Apple, Google en de Europese app-industrie (Interactive Software Federation of Europe). Het standpunt bevat 4 eisen:

  • Spelletjes die als “gratis” worden gepromoot, mogen consumenten niet misleiden over de werkelijke kosten.
  • Gratis spelletjes mogen kinderen niet aanzetten tot de aankoop van betalende in-apps.
  • Consumenten moeten voldoende geïnformeerd worden over de betalingsregelingen en aankopen zouden niet zonder hun uitdrukkelijke toestemming afgeschreven mogen worden.
  • Verkopers moeten een e-mailadres verstrekken zodat consumenten hen kunnen contacteren met vragen of klachten. 

Sindsdien zijn een aantal zaken in de sector van de zogenaamde gratis apps grondig veranderd. Wilt u bv. een app installeren die u tot aankopen kan aanzetten, dan moet u daarvoor verwittigd worden met de waarschuwing ‘In-app-aankopen’.

Deze maatregelen zijn niet feilloos zodat uw kind ook nu nog om de tuin geleid kan worden. Dit kunt u ondernemen om te proberen uw geld terug te krijgen: 

  • Contacteer Google Play, Apple App Store of Windows phone-apps – Microsoft Store, afhankelijk van het besturingssystem van uw toestel, en roep de nietigheid van het contract in wanneer het gesloten werd door een minderjarige. Meestal vindt u op deze website een klachtenformulier dat u kunt invullen.
  • Betwist de transactie ook via www.mijnkaart.be
  • Resulteert dit niet in een terugbetaling, dan kunt u via het online klachtenformulier uw dossier indienen bij het ECC. De juristen zullen samen met u zoeken naar een minnelijke oplossing voor uw probleem.

Tip: Pas de instellingen van uw toestel aan zodat altijd een paswoord moet ingegeven worden voor de aankoop of het downloaden van een app met in-app-aankopen. 

Lees ook de meer dan 80 handige en eenvoudige tips om uzelf online te beschermen op Cybersimpel.be, een initiatief van Test-Aankoop en Google met de steun van ECC België.

Meer FAQ's