Geld terugvorderen na fout, diefstal of fraude

ECC België legt uit wat u het best onderneemt.

Uw bankkaart is verloren of gestolen

Is uw bankkaart verloren of gestolen? Laat ze dan onmiddellijk blokkeren door CardStop op het nummer 078 170 170. En betwist bij uw bank of de uitgever van uw kredietkaart eventuele transacties of betalingen zonder uw akkoord – uiterlijk dertien maanden nadat ze plaatsvonden. 

Deze procedure bij verlies of diefstal verhindert elke volgende betaling en is de eerste stap naar terugbetaling:

  • van alle betwiste transacties die plaatsvonden nadat u het verlies of de diefstal meldde.

  • van de betwiste transacties die plaatsvonden vóór u het verlies of de diefstal meldde. Ze mag daarbij wel een franchise van maximaal 50 euro inhouden behalve wanneer de derde partij uw kaart namaakte, ze gebruikte zonder ze fysiek te tonen (bv. op internet) of zonder zich elektronisch te identificeren (bv. zonder pincode) 

    Opgelet: is de fraude te wijten aan een ernstige nalatigheid van uw kant (bijvoorbeeld door een overdreven eenvoudige pincode)? Dan hebt u geen recht op een terugbetaling.

Uw rekening werd misbruikt

Merkt u dat uw rekening zonder uw toestemming werd gedebiteerd? Laat dat dan onmiddellijk weten aan uw bank. U moet frauduleuze transacties betwisten uiterlijk dertien maanden nadat ze plaatsvonden. Alleen zo kunt u uw geld terugvorderen.

De bank moet u in dat geval het bedrag van de betwiste transactie(s) meteen terugbetalen en vermeerderen met de interesten die u eventueel misliep. 

U maakte een fout in de betaalopdracht

Vergiste u zich van rekeningnummer? Komt de naam van de begunstigde op uw overschrijving niet overeen met het opgegeven rekeningnummer?

U bent verantwoordelijk voor de informatie (bankrekeningnummer, naam, bank, …) die u ingeeft bij de overschrijving. De bank heeft hierbij geen enkele verplichting om iets terug te betalen. Is de betaling nog niet uitgevoerd door de bank, dan zou de bank eventueel de overschrijving kunnen annuleren.

Werd de transactie reeds uitgevoerd? Dan heeft u geen andere keuze dan het geld terug te vragen bij de eigenaar van de rekening die gecrediteerd werd. Uw bank kan u hier eventueel bij helpen door contact op te nemen met de bank van deze ontvanger. Het kan zijn dat u hiervoor kosten dient te betalen.

U hebt een probleem met een onlineaankoop die u met een kredietkaart betaalde

Plaatste u een online bestelling die u betaalde met uw kredietkaart? Maar komt het pakje niet aan? Is de verkoper failliet? Of liep u in de val van een oplichter? Dan beschermt de uitgever van uw kredietkaart u gelukkig. Hij laat u uw geld terugvorderen via de charge back-procedure.

Het is voldoende om het betwistingsformulier van de uitgever van uw kredietkaart in te vullen binnen 3 maanden na de transactie.

Betaalde u met Visa-kaart of MasterCard, ga naar www.mijnkaart.be

Gebruikte u American Express?Dan dient u uw klacht rechtstreeks in op de website van de uitgever.

Ontdek het ECC-advies over betalen binnen Europa.