Opgelost!

Onder druk van het ECC-Net vervangt Apple 8 jaar na aankoop gratis de iMac 27 van mijnheer B. die een ‘verborgen gebrek’. 

In oktober 2011 koopt mijnheer B. bij een erkende Apple-verdeler een iMac 27. Hij betaalt extra voor een ‘AppleCare Protection Plan’ van drie jaar. Tot tweemaal toe laat het scherm van zijn iMac 27 het afweten tijdens de verlengde garantieperiode. In beide gevallen kan hij rekenen op een gratis herstel onder het ‘AppleCare Protection Plan’.

Wanneer de computer in oktober 2017 voor een derde keer dienst weigert, contacteert mijnheer B. de Apple-klantendienst. Blijkt dat Apple al enkele jaren weet heeft van een fabricagefout van de serie waartoe zijn iMac 27 behoort. Apple had dan ook de garantieperiode van de betrokken toestellen verlengd tot drie jaar (te rekenen vanaf de aankoopdatum). Tijdens deze periode werd de grafische kaart van toestellen met beeldschermproblemen gratis vervangen.

Vermits deze termijn verstreken is, weigert Apple elke tussenkomst en moet mijnheer B. nu 725,45 euro betalen voor reparatie. Hij weigert omdat hij enerzijds nooit geïnformeerd werd over dit probleem. Anderzijds omdat zijn toestel al tweemaal gerepareerd werd voor problemen met de grafische kaart waarvan Apple wist dat die eigen zijn aan de serie. Toch houdt ook Apple het been stijf.

Via onze Ierse collega’s informeerden we Apple over het stelsel ‘verborgen gebreken’ (artikel 1641 en volgende in het Burgerlijk Wetboek) dat in België geldt. Deze garantie dekt verborgen gebreken, onzichtbaar bij aankoop, waardoor het toestel ongeschikt raakt voor gebruik. Om beroep te doen op deze garantie moet de consument de oneerlijkheid van de verkoper of fabrikant kunnen aantonen. In de praktijk blijkt dit zeer moeilijk. In dit geval kan mijnheer B. gemakkelijk bewijzen dat Apple al op het moment van de eerste twee herstellingen weet had van het ‘verborgen gebrek’ van de grafische kaart van de iMac 27. Apple had toen al een vervanging moeten voorstellen.

Onder druk van deze argumenten van het ECC-Net vervangt Apple gratis de iMac 27 van mijnheer B. die een ‘verborgen gebrek’ vertoonde door een nieuw model van dezelfde waarde.