Aankoopbewijs

Wanneer u als particulier iets koopt in de winkel, is het belangrijk om een aankoopbewijs te vragen. U zult dit document nodig hebben om uw rechten op te eisen in geval van problemen. Bijvoorbeeld om uw wettelijke garantie van 2 jaar te doen spelen.

Toch hangen uw mogelijkheden om een aankoopbewijs te vragen af van de situatie:
 • Het goed of de dienst gekocht in de winkel wordt onmiddellijk geleverd.
 • U betaalt een voorschot voor het goed of de dienst in de winkel en de levering gebeurt op een later tijdstip.
 • U gaat naar de winkel om een offerte aan te vragen. 

Onmiddellijke levering in de winkel

U koopt een product dat beschikbaar is in het winkelrek of u vraagt de uitvoering van een dienst ter plaatse? De verkoper is niet wettelijk verplicht om u een aankoopbewijs te geven. Behalve in bepaalde gevallen:
 • verkoop, onderhoud of herstelling van een wagen of moto wanneer het gefactureerde bedrag hoger is dan 125 euro btw. inbegrepen. 
 • verkoop op afbetaling 
 • ondernemingsovereenkomsten in de bouwsector
 • aankoop van goederen voor het bouwen van een nieuw gebouw
 • verhuis- of bewaardiensten
 • ...
De verkoper geeft u niet spontaan een aankoopbewijs? Vraag er dan naar vooraleer u de winkel buiten stapt.

Aankoopbewijs bij levering op een later tijdstip

U bestelde in de winkel een product of dienst met levering op een later tijdstip? U moet een voorschot betalen? De verkoper dient u een aankoopbewijs te geven met vermelding van:

 • de naam van het bedrijf, het ondernemingsnummer en adres
 • de datum en bestelnummer
 • de beschrijving van het goed of de dienst
 • de eenheidsprijs, het aantal en de totale bedrag
 • het betaalde voorschot
 • het nog te betalen bedrag
 • de leveringsdatum of –duurtijd
 • de handtekening

Aankoopbewijs bij offerteaanvraag

U wenst een goed te laten herstellen in de winkel of u wenst herstelwerken te laten uitvoeren? De prijs hiervan is op voorhand vaak moeilijk te bepalen. Een nadere inspectie door de verkoper zal nodig zijn.

Eenmaal de prijs vastgesteld, moet de verkoper een schriftelijke offerte opstellen met de volgende informatie:
 • de naam van het bedrijf, het ondernemingsnummer en adres
 • de gedetailleerde beschrijving van de uit te voeren werken
 • de prijs vastgelegd of berekenbaar aan de hand van bepaalde criteria gelinkt aan de aard van de werkzaamheden
 • de datum en geldigheidstermijn van de offerte
 • de schatting van de duurtijd van de werkzaamheden
De verkoper kan het opstellen van de offerte aanrekenen maar moet u daarover vooraf duidelijk informeren.