Oplichting

Werd u het slachtoffer van oplichting? Dan bent u helemaal niet de enige. Sterker nog: het aantal slachtoffers neemt alsmaar toe. Want oplichters gaan hoe langer hoe professioneler te werk.

Daarom bindt ECC België de strijd tegen fraude aan. En dat is nodig, want oplichters lappen de wetgeving aan hun laars. Hoewel oneerlijke praktijken, oplichting, fraude, bedrog, misleiding … juridisch van elkaar verschillen, betekenen ze voor u als consument vaak hetzelfde. Want als slachtoffer ziet u uw geld waarschijnlijk nooit meer terug.

Iedereen zo goed mogelijk waarschuwen en informeren, is dan ook erg belangrijk. Zeker omdat er talloze oplichtingspraktijken bestaan die constant evolueren en er alsmaar beter in slagen mensen te misleiden.

Oplichting herkennen en voorkomen

ECC België bemiddelt tussen consumenten en handelaars – ook wanneer het om misleidende praktijken gaat. Toch is de kans op slagen in zo’n geval klein. Met fraudeurs en oplichter valt helaas niet te onderhandelen. Daarom vindt u hier tips waarmee u zich wapent tegen fraudeurs. Zo bieden we een antwoord op de vragen: