Afzien van een telefonische aankoop

Plaatste u te impulsief een telefonische bestelling? Of is uw geleverde product in goede staat, maar houdt u er niet van? Met andere woorden: wilt u afzien van uw telefonische aankoop? Weet dan dat u een herroepingsrecht hebt van veertien dagen.

ECC België beantwoordt enkele vragen. Zo kunt u probleemloos gebruikmaken van uw herroepingsrecht.

Binnen welke termijn kan ik afzien van mijn aankoop en hoe doe ik dat?

Wilt u afzien van uw aankoop? Doe dat dan binnen veertien kalenderdagen, te rekenen vanaf de levering van uw bestelling (voor een product) of van het bevestigen van de bestelling (voor een dienst). Informeerde de verkoper u bij de bestelling niet over het bestaan van dit herroepingsrecht, dan wordt de herroepingstermijn met twaalf maanden verlengd.

Meld de verkoper schriftelijk dat u wilt afzien van uw aankoop. Per e-mail, in een aangetekende zending of met een herroepingsformulier. U hoeft daarbij zelfs niet aan te geven waaróm u wilt afzien van uw aankoop.

Wanneer en hoe moet de verkoper me terugbetalen?

Liet u aan de handelaar weten dat u afziet van uw aankoop? Dan krijgt hij – vanaf dat moment – veertien dagen om uw bestelling volledig terug te betalen (inclusief leveringskosten en taksen). Hij mag weliswaar wachten totdat hij het de retourzending ontvangt.

U mag daarbij eisen dat de verkoper dezelfde betaalwijze gebruikt als u, toen u uw bestelling plaatste.

Wanneer en hoe moet ik het product terugsturen?

Stuur het geleverde product binnen veertien dagen terug nadat u de verkoper informeerde over uw herroeping. Drie tips:

 1. Volg de procedures van de verkoper, als die er zijn. Vraag er expliciet naar.
 2. Check of het terugzendadres juist is: de hoofdzetel en het magazijn kunnen van locatie verschillen.
 3. Kies een beveiligde verzendingsmethode, en hou uw bewijsjes bij.
Let wel op: U betaalt de terugzendkosten, tenzij de verkoper u vóór u uw bestelling plaatste niet duidelijk liet weten dat ú de eventuele terugzendkosten betaalt.

Mag ik een product uitproberen en daarna alsnog terugsturen?

U hebt het recht om uw aankoop uit te proberen en te inspecteren. Om zijn eigenschappen te leren kennen en om zeker te zijn dat het wel goed werkt. Net alsof u in een echte winkel bent dus. Niet meer en niet minder. Anders mag de verkoper het terug te betalen bedrag verminderen met de waardevermindering van het product.

Hoe zit het met mijn herroepingsrecht als ik de dienst gebruikte?

De verkoper mag zijn dienst niet leveren tijdens de eerste veertien dagen, op voorwaarde dat u hem daarvoor een uitdrukkelijk verzoek bezorgt.

Heeft de handelaar tijdens de herroepingstermijn, zonder uw instemming, de dienst geheel of gedeeltelijk uitgevoerd? Dan kunt u van uw herroepingsrecht gebruikmaken. De handelaar mag u niets aanrekenen voor deze dienst die hij tijdens de herroepingstermijn zonder uw instemming uitvoerde. 

Hebt u de handelaar uitdrukkelijk toestemming gegeven om tijdens de herroepingstermijn de dienst geheel of gedeeltelijk te leveren? Dan zijn er twee scenario's:

 • U gebruikte de volledige dienst tijdens uw herroepingstermijn? Dan vervalt uw herroepingsrecht.
 • Werd de dienst deels uitgevoerd tijdens de herroepingstermijn? Dan behoudt u uw recht om af te zien van uw aankoop. Maar de verkoper kan het terug te betalen bedrag verminderen met de waarde van de reeds geleverde prestaties.

Wanneer heb ik geen herroepingsrecht?

U hebt niet altijd een herroepingsrecht voor contracten die u telefonisch afsluit. In deze gevallen kunt u niet afzien van uw aankoop:

 • reservering van vlieg-, trein- of bootreizen
 • hotelreserveringen en de huur van vakantieverblijven
 • autohuur
 • restaurantbezoeken
 • ticketbestellingen voor concerten, shows, sporthappenings,…
 • gepersonaliseerde goederen, zoals maatkledij
 • kranten en tijdschriften, behalve als het gaat om een abonnement
 • verzegelde producten waarvan u het zegel na de levering verbrak, zoals parfum en cosmetica, audio- en video-opnames, en software
 • bederfelijke producten

Of beantwoord uw andere vragen over uw telefonische aankopen.