Bent u een bedrijf of handelaar en bent u op zoek naar de rechten van uw klanten en van uzelf? Dan vindt u vast heel wat nuttige informatie onze website, maar helaas kunnen wij geen diensten aan u leveren als ECC.

ECC België vervult wel de rol van contactpunt ODR en contactpunt Geoblocking, ook voor bedrijven.

Hebt u vragen over het leveren van diensten in een andere EU lidstaat, dan kunt u te rade gaan bij het loket voor bedrijven in het kader van de Europese Dienstenrichtlijn of mailen naar: [email protected].

Vragen over Europese wetgeving kunt u stellen aan Your Europe. Hebt u daarentegen nood aan hulp en advies, dan kunt u zich richten tot het Enterprise Europe Network, een netwerk dat bedrijven ondersteunt met o.a. juridische, financiële, wetenschappelijke kennis.

Verder is de FOD Economie voor u als bedrijf ook zeker een aanspreekpunt.

Bent u als Europees bedrijf verwikkeld in een conflict met een overheidsdienst in een andere EU-lidstaat? Of stelt u zich vragen bij hoe een buitenlandse overheid de regels van de interne Europese markt toepast? Richt u dan tot SOLVIT. Dit Europese netwerk behandelt klachten van particulieren en bedrijven tegen buitenlandse overheidsdiensten.

Surf naar het Europees e-justitieportaal voor gedetailleerde toelichting bij het burgerlijke, strafrechtelijke en administratieve recht en bij de rechtsstelsels van de EU-lidstaten. Als Europese onderneming vindt in het elektronische loket praktische antwoorden op vragen als: hoe vind ik een advocaat of een notaris? Tot welke rechtbank moet ik mij wenden? In welke lidstaat? U hebt er ook toegang tot de Europese insolventieregisters en zoekt er nuttige info op over Europese en nationale ondernemingsregisters.

Ontdek waar u als burger naartoe moet met uw vragen.