Info voor bedrijven

Op zoek naar advies en informatie over de Europese interne markt? 

Richt u dan tot het Enterprise Europe Network, een netwerk dat bedrijven ondersteunt met o.a. juridische, financiële, wetenschappelijke kennis.

Wilt u ondernemen in het buitenland? Europa staat voor een vrij verkeer van diensten. Voor juridische informatie kunt u terecht bij een van de contactpunten in de lidstaten. In België: consumer21services@economie.fgov.be

Problemen met buitenlandse overheidsdienst?

Bent u als Europees bedrijf verwikkeld in een conflict met een overheidsdienst in een andere EU-lidstaat? Of stelt u zich vragen bij hoe een buitenlandse overheid de regels van de interne Europese markt toepast? Richt u dan tot SOLVIT. Dit Europese netwerk behandelt klachten van particulieren en bedrijven tegen buitenlandse overheidsdiensten.

Een vraag over justitie in Europa?

Surf naar het Europese e-justitieportaal voor gedetailleerde toelichting bij het burgerlijke, strafrechtelijke en administratieve recht en bij de rechtsstelsels van de EU-lidstaten.

Als Europese onderneming vindt in het elektronische loket praktische antwoorden op vragen als: hoe vind ik een advocaat of een notaris? Tot welke rechtbank moet ik mij wenden? In welke lidstaat? 

U hebt er ook toegang tot de Europese insolventieregisters en zoekt er nuttige info op over Europese en nationale ondernemingsregisters.

Ontdek waar u als consument naartoe moet met uw vragen.