Info voor privépersonen

Hebt u een vraag als Europese consument?

Wend u dan tot een van de volgende organisaties of netwerken:

  • ECC-Net – Europees netwerk voor juridisch advies en hulp aan consumenten met klachten over buitenlandse handelaars
  • Your Europe – voor uitgebreide juridische informatie over uw rechten en kansen binnen de EU en haar interne markt, en voor praktisch advies over hoe u die rechten ook doet gelden
  • Your Europe Advice – juridische adviesdienst van experts in heel Europa die u helpt als u op Your Europe niet vindt wat u zoekt (zie boven)
  • FIN-Net – Europees netwerk voor consumentenklachten over financiële dienstverleners zoals banken, verzekerings- en investeringsmaatschappijen
  • European Community of Consumer Cooperatives – Europese community die informatie over de economische actualiteit en het consumentenbeleid, de rechten van haar leden (verbruikerscoöperatieven) en van de consument centraliseert en verspreidt

Problemen met buitenlandse overheidsdienst?

Bent u als Europese burger verwikkeld in een conflict met een overheidsdienst in een andere EU-lidstaat? Of stelt u zich vragen bij de toepassing van de regels van de interne Europese markt door een buitenlandse overheid? Richt u dan tot SOLVIT. Dit Europese netwerk behandelt klachten van particulieren en bedrijven tegen buitenlandse overheidsdiensten.

Een vraag over justitie in Europa?

Surf naar het Europese e-justitieportaal voor gedetailleerde toelichting bij het burgerlijke, strafrechtelijke en administratieve recht en bij de rechtsstelsels van de EU-lidstaten.

U vindt via het elektronische loket praktische antwoorden op vragen als: hoe vind ik een advocaat of een notaris? Tot welke rechtbank moet ik mij wenden? In welke lidstaat? …

Check ook waar u specifieke informatie vindt voor bedrijven.