EU-procedure voor kleine geschillen

Stel: u hebt een discussie met een handelaar uit een ander EU-land en u wenst naar de rechtbank te stappen. Moet u dan naar daar reizen met een advocaat? Nee. Laat van thuis uit uw recht gelden via de EU-procedure voor kleine geschillen. Het is een eenvoudige en goedkope procedure die werkt op basis van standaardformulieren voor de communicatie met de rechtbank. Ontdek hieronder hoe die werkt.

EU-procedure voor kleine geschillen: wat is het?

De EU-procedure voor kleine geschillen bestaat sinds 2009 in alle Europese lidstaten, behalve Denemarken, op basis van de Europese Verordening 861/2007 en nu vanaf juli 2017 in aangepaste vorm op basis van de Europese Verordening 2015/2421. Ook ú kunt de procedure als consument inschakelen, voor volgende geschillen:

  1. burgerlijk of handelsgeschil – U kreeg uw onlinebestelling niet, uw vlucht werd geannuleerd, …
  2. grensoverschrijdend element – Uzelf of uw tegenpartij is in een andere EU-lidstaat gevestigd dan de bevoegde rechtbank.
  3. met een waarde van maximaal 5000 euro (exclusief interesten)

EU-procedure voor kleine geschillen: hoeveel kost het?

Benieuwd hoeveel u betaalt voor de EU-procedure voor kleine geschillen? De kosten verschillen per land. In België is de vrederechter bevoegd voor alle consumentengeschillen tot 5000 euro. De procedurekosten bedragen 50 euro.

Deze griffierechten moeten vanaf 1 februari 2019 pas aan het einde van de gerechtelijke procedure betaald worden en dit door de verliezende partij.

Hou ook rekening met eventuele kosten voor een tenuitvoeringsprocedure met bijbehorende vertaalkosten. Die moet u meestal voorschieten. Wint u de procedure? Dan vordert de deurwaarder de kosten voor u terug bij uw kredietwaardige tegenpartij. Maar let op, verliest u, dan dient u uw kosten en die van de tegenpartij te betalen. 

EU-procedure voor kleine geschillen: 7 stappen

De procedure voor geringe geschillen is een volledig schriftelijke procedure. Soms vindt de rechtbank het toch nodig om de aanwezigheid van de partijen te vragen. Is dit het geval, vraag dan met aandrang of er gebruik kan gemaakt worden van videoconferentie, teleconferentie of andere communicatie op afstand. U moet ook tijdig geïnformeerd worden over de mondelinge behandeling. 

U doorloopt de EU-procedure voor kleine geschillen in zeven stappen en aan de hand van 4 formulieren. Deze formulieren downloadt u gemakkelijk via het Europees e-justitieportaal.

Stap 1: u vult uw vorderingsformulier in

Uw vorderingsdocument, formulier A, telt negen rubrieken. Vul ze gedetailleerd in. 

Hebt u nog relevante documenten zoals uw contract, orderbevestiging, betaalbewijs of e-mail? Voeg die dan zeker toe aan het vorderingsformulier. Stuur alles naar de bevoegde rechtbank. 

Niet zeker welke rechtbank bevoegd is? Bekijk het op deze pagina.

Stap 2: de rechter aanvaardt of verwerpt uw aanvraag

Als uw formulier A in orde is, zet de rechter uw zaak in gang. Is het onvolledig of incorrect? Dan laat hij u via formulier B weten wat u moet aanpassen.

Stap 3: de tegenpartij ontvangt een kopie van formulier A

Is uw dossier volledig? Dan stuurt de rechter binnen de veertien dagen een kopie van formulier A en van de bewijsstukken naar uw tegenpartij.

Stap 4: de tegenpartij moet binnen de 30 dagen antwoorden

Bij een EU-procedure voor kleine geschillen heeft uw tegenpartij dertig dagen om te reageren via deel II van formulier C. De rechter laat u binnen de veertien dagen een kopie van zijn antwoord bezorgen.

Stap 5: de rechter beslist

De rechter heeft dertig dagen om:

  • een beslissing te nemen
  • of schriftelijk aan u of de tegenpartij extra info te vragen

De uitspraak van de rechtbank is bindend voor u en de tegenpartij. Valt ze uit in uw voordeel? Dan nog is het niet zeker dat u een vergoeding ontvangt. Alleen als de handelaar kredietwaardig is, maakt u kans om uw geld te krijgen.

Stap 6: de winnende partij vraagt formulier D

Wint u de zaak? Vraag de rechter dan om u gratis formulier D te bezorgen en het vonnis uit te voeren. Als de uitspraak in uw nadeel is, ligt de bal in het kamp van uw tegenpartij.

Stap 7: vraag de uitvoering van het vonnis 

De rechter brengt u en uw tegenpartij op de hoogte van zijn beslissing. Vraag uw tegenpartij via een brief om de uitspraak na te leven. Voeg een kopie van formulier D en van het vonnis toe. En verstuur alles aangetekend.

Voert de handelaar het vonnis van de EU-procedure voor kleine geschillen niet vrijwillig uit? Start dan een tenuitvoeringsprocedure bij de bevoegde instanties in het land van uw tegenpartij. Stuur de bevoegde instantie het:

  • formulier D, vertaald door een erkende vertaler in een officiële taal van het land waarin het vonnis moet worden uitgevoerd
  • vonnis van de rechtbank

Belangrijk om te weten: het is de rechter die oordeelt, in uw voor- óf nadeel. ECC informeert u, maar kan u helaas niet het succes van de procedure garanderen, noch bijstaan bij de procedure.