Europese betalingsbevel-procedure

Moet een handelaar uit een ander EU-land u nog geld? Via de gerechtelijke procedure Europees betalingsbevel vordert u het gemakkelijk terug. Het is een eenvoudige en goedkope procedure die werkt op basis van standaardformulieren voor de communicatie met de rechtbank. Ontdek welke stappen u daarvoor onderneemt.

Wat is het?

De Europese betalingsbevel-procedure ligt vast in Verordening nr.1896/2006. Ze geldt in alle Europese lidstaten, behalve Denemarken. Wanneer zet u een Europees betalingsbevel in? Als het gaat over grensoverschrijdende burgerlijke of handelsgeschillen over niet-betwiste geldvorderingen.

Goed om te weten: het bedrag dat u mag terugvorderen is ongelimiteerd, maar u kunt de procedure in bepaalde thema's (zoals sociale zekerheid, huwelijksrecht, erfrecht ...) niet gebruiken.

Welke rechtbank ?

In België hebt u de keuze tussen:

  • de vrederechter die bevoegd is voor alle consumentengeschillen tot 5000 euro
  • de rechtbank van eerste aanleg (of de rechtbank van koophandel voor geschillen tussen handelaars) die bevoegd is voor elk geschil boven 5000 euro

U kunt niet altijd in België procederen, de bevoegde rechtbank kan immers ook een rechtbank in een andere lidstaat zijn. Lees meer over de Europese procedure voor kleine geschillen in Nederland, Frankrijk (in het Frans of Engels) en Luxemburg (in het Frans of Engels).

Goed om te weten: zoekt u de gegevens van de bevoegde rechtbank? Die vindt u met de zoekfunctie op de website van de Europese Unie.

Hoeveel kost het?

Benieuwd hoeveel u betaalt voor de Europese betalingsbevel-procedure? De kosten verschillen per land. In België betaalt u voor de inleiding van de procedure een forfaitaire bijdrage van 24 euro. De rechter kan beslissen dat de verliezende partij u die na afloop van de procedure moet terugbetalen. Daarnaast betaalt u ook het rolrecht:

  • 50 euro per eisende partij bij de vrederechter
  • 165 euro per eisende partij bij de rechtbank van eerste aanleg of de rechtbank van koophandel

Dit rolrecht moet sinds 1 februari 2019 pas aan het einde van de gerechtelijke procedure betaald worden door de verliezende partij.

Hou ook rekening met eventuele kosten voor een tenuitvoeringsprocedure met bijbehorende vertaalkosten. Die moet u meestal voorschieten. Wint u de procedure? Dan vordert de deurwaarder de kosten voor u terug bij uw kredietwaardige tegenpartij. Maar let op, verliest u, dan dient u uw kosten en die van de tegenpartij te betalen. 

Procedure in vijf stappen

Uw Europees betalingsbevel-procedure verloopt in vijf stappen. Voor elke fase hebt u een formulier nodig dat u downloadt via het Europees e-justitieportaal

Stap 1: u vult uw aanvraagformulier in

Met formulier A vraagt u om een Europees betalingsbevel bij de rechtbank. Kijk wie bevoegd is voor úw zaak.

Niet zeker welke rechtbank bevoegd is? Bekijk het op deze pagina.

Stap 2: de rechtbank bekijkt uw verzoek

Het bevoegde gerecht checkt of uw aanvraag ontvankelijk en gegrond is. De rechter kan u via formulier B vragen om uw verzoek aan te vullen of te corrigeren.

Misschien past de rechter uw vraag zelf aan met formulier C. Dan legt hij dat natuurlijk eerst ter goedkeuring aan u voor. Gaat u akkoord? Dan vaardigt het gerecht uw Europees betalingsbevel uit. Weigert u zijn aanpassingen? Dan wijst de rechter uw verzoek volledig af.

De rechter kan uw verzoek ook meteen verwerpen. U krijgt dan formulier D met daarin de reden daarvoor.

Stap 3: de rechter vaardigt het Europees betalingsbevel uit

Aanvaardt het gerecht uw aanvraag? Dan moet het binnen de dertig dagen na uw vraag het Europees betalingsbevel uitvaardigen. 

De rechter stuurt u en uw tegenpartij een betalingsbevel via formulier E. Hij informeert de handelaar ook over zijn twee opties: het bevel aanvaarden en betalen óf verzet aantekenen.

Stap 4: uw tegenpartij tekent misschien verzet aan

Tekent uw tegenpartij verzet aan? Dan moet hij binnen de dertig dagen formulier F sturen naar de bevoegde rechtbank. Hij moet dat niet verantwoorden.

Bij verzet volgt het bevoegde gerecht dezelfde procedure als bij een gewoon burgerlijk procesrecht. Behalve als u vroeg om die procedure te staken.

Stap 5: uw tegenpartij moet overgaan tot betaling

Is de termijn om verzet aan te tekenen voorbij? Dan verklaart het gerecht uw Europees betalingsbevel uitvoerbaar: u verneemt dat via formulier G. De tegenpartij kan het bevel nu niet meer betwisten, behalve in enkele gevallen.

Vraag uw tegenpartij via een aangetekende brief om het bevel na te leven. Doet ze dat niet vrijwillig? Start dan een tenuitvoeringsprocedure bij de bevoegde instanties in het land van de handelaar. Stuur de bevoegde instantie:

  •  een kopie van het uitvoerbaar verklaarde Europees betalingsbevel én 
  • een vertaling daarvan (gemaakt door een erkende vertaler in een officiële taal van het land waarin het vonnis moet worden uitgevoerd).

Bent u niet het enige slachtoffer? Bundel uw krachten met andere consumenten via een groepsvordering.