Abonnement bij Nederlands bedrijf opzeggen

Laatst aangepast op 30-11-21.

Stel: u hebt een abonnement bij een Nederlandse uitgever van magazines, energieleverancier of datingsite. En u wilt het abonnement opzeggen. Dat kan zolang u de Nederlandse regels respecteert. Zo bepaalt de looptijd van uw abonnement de opzegtermijn. Die is minimum 1 maand en kan oplopen tot 3 maanden voor een abonnement met een onbeperkte looptijd. Een abonnement met een beperkte looptijd kunt u niet vervroegd beëindigen.

Weet ook dat u – al dan niet bewust – misschien instemde met een automatische verlenging van uw abonnement. Dan bedraagt de opzegtermijn maximum 1 maand.

Opzegtermijn voor abonnement van bepaalde en onbepaalde duur

Bij het opzeggen van een abonnement, moet u meestal rekening houden met een opzegtermijn. De Nederlandse regels maken een onderscheid tussen abonnementen van bepaalde en van onbepaalde duur.

Abonnementen met een onbeperkte looptijd kunt u op elk moment opzeggen. U moet dan rekening houden met een opzegtermijn van maximum:

  • 3 maanden voor kranten of tijdschriften die u minder dan maandelijks ontvangt.
  • 1 maand voor alle andere abonnementen, bv. dagblad, weekblad, fitness, energiecontract, maandabonnement voor de bus, ...

Uw abonnement loopt nog door tot het verstrijken van deze opzegtermijn. En u zult tijdens die termijn ook moeten blijven betalen.

Goed om te weten: staat er geen opzegtermijn in de algemene voorwaarden van uw abonnement? Dan stopt het abonnement op de dag dat u opzegt.

Heeft uw abonnement een vooraf bepaalde looptijd, bv. 6 maanden of 1 jaar, dan moet u die vastgelegde looptijd respecteren en kunt u niet vervroegd opzeggen. Het abonnement eindigt automatisch wanneer de looptijd verstreken is. U hoeft dus niets te ondernemen.

Opgelet voor stilzwijgende verlenging

Abonnementen kunnen na de afgesproken looptijd stilzwijgend verlengd worden. In dat geval moet de stilzwijgende verlenging en de opzegtermijn vermeld zijn in de algemene verkoopsvoorwaarden. Wilt u een stilzwijgende verlenging vermijden, dan moet u uw abonnement opzeggen voor het verstrijken van de opzegtermijn.

De Nederlandse wetgeving geeft richtlijnen voor het automatisch verlengen van bepaalde abonnementen.

Een abonnement op dagbladen en magazines mag met maximum drie maanden automatisch verlengen. Tijdens de verlenging kunt u het abonnement op elk moment beëindigen en is uw opzegtermijn maximum 1 maand. Die maand moet u betalen maar u kunt natuurlijk ook nog gebruikmaken van uw abonnement.

Hebt u een proefabonnement op een krant of tijdschrift? Dan is automatisch verlengen verboden.

Andere (proef)abonnementen kunnen enkel voor onbepaalde tijd stilzwijgend verlengen. U kunt het abonnement op elk moment opzeggen. De opzegtermijn is maximum 1 maand. Die maand moet u betalen maar u kunt natuurlijk ook nog gebruikmaken van uw abonnement.

Goed om te weten: een abonnement met beperkte looptijd mag enkel automatisch verlengen als de algemene verkoopsvoorwaarden dit vermelden en u daarmee duidelijk instemde.

Was dit niet duidelijk? Dan bent u misschien slachtoffer van een afgedwongen aankoop en kunt u de verlenging betwisten. Deze voorbeeldbrief helpt u daarbij.

Hoe uw abonnement opzeggen?

Een abonnement opzeggen mag op dezelfde manier als afsluiten. Sloot u het online af? Dan mag u het ook online opzeggen bv. via de website of per e-mail.

Bewaar het bewijs van uw opzegging en vraag de Nederlandse onderneming de opzegging te bevestigen. Beide elementen kunnen belangrijk zijn in geval van een geschil.

Hoe zit het elders in Europa?

Er bestaan geen Europese regels voor abonnementen. Elke EU-lidstaat bepaalt ze zelf waardoor harmonisatie zoek is. Ontdek hoe u een online-abonnement met een Belgische handelaar opzegt.

ECC België tot uw dienst

U wilt uw abonnement bij een Nederlands bedrijf of bij een bedrijf gevestigd een andere EU-lidstaat opzeggen maar u krijgt het niet voor elkaar? Vraag hulp en advies van onze juristen!