Een online-abonnement opzeggen

Nam u online een abonnement? En wilt u dat abonnement opzeggen ná uw herroepingstermijn van veertien dagen? Dan hangen uw opties af van uw type abonnement. Is het van onbepaalde of bepaalde duur?

Een abonnement van onbepaalde duur opzeggen

De verkoper moet in zijn algemene voorwaarden opnemen hoe u uw abonnement kunt opzeggen.

Wilt u een abonnement opzeggen van onbepaalde duur? Reken dan op een opzegtermijn. Die periode moet redelijk zijn (maximaal twee à drie maanden) en mag u niets kosten.

Zorg ervoor dat u altijd een bewijs hebt: uw abonnement opzeggen doet u dan ook het best schriftelijk. Per e-mail of aangetekende zending.

Een abonnement van bepaalde duur opzeggen

Wilt u vroegtijdig een abonnement opzeggen waaraan u voor een bepaalde duur gebonden bent? Dan kan dat alleen als uw contract die mogelijkheid expliciet vermeldt.

Een abonnement opzeggen bij bepaalde duur gaat meestal gepaard met aanzienlijke kosten voor u. Contoleer in de voorwaarden hoe u het kunt opzeggen en hoeveel u moet betalen. 

Opgelet voor een stilzwijgend verlenging van uw abonnement

Een contract van bepaalde duur omvat vaak een clausule van stilzwijgende verlenging. Dat betekent: het wordt na de vervaldag automatisch verlengd als u er niet aan dacht om uw abonnement op te zeggen.

Een extra geruststelling: de verkoper moet u op de clausule wijzen vóór u met hem een overeenkomst sluit. Deed hij dat niet? Dan is de automatische hernieuwing van uw abonnement niet wettig. En kunt u de aangerekende bedragen terugeisen en alsnog uw abonnement opzeggen.

Sloot u uw contract bovendien af bij een handelaar die zich op de Belgische markt richt? Dan mag u uw abonnement, eenmaal automatisch hernieuwd, opzeggen op elk moment. U betaalt geen enkele schadeloosstelling en uw opzegtermijn duurt nooit langer dan twee maanden.

Nog vragen over uw abonnement? Neem contact op met het ECC. Of bekijk ons overige advies over afzien van uw aankoop.