Nieuwe EU-wetgeving versterkt uw consumentenrechten

Laatst aangepast op 30-11-21.

Europese regels beschermen uw consumentenrechten en bieden u rechtszekerheid. Dankzij deze geharmoniseerde regels in de EU-lidstaten, geniet u overal dezelfde basisbescherming, ongeacht waar u koopt.

Hoewel er binnen de EU vandaag al een sterke consumentenbescherming bestaat, zit de Europese wetgever niet stil. We geven graag een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die er in de volgende jaren zitten aan te komen. 

1 januari 2022

Bewijslast wettelijke garantie

Dankzij Europa hebt u twee jaar wettelijke garantie op al uw privéaankopen bij een Europese handelaar. Gaat uw aankoop binnen zes maanden stuk? De verkoper moet die herstellen, omruilen of terugbetalen. Tenzij hij kan aantonen dat u het defect veroorzaakt hebt. Gaat het product meer dan zes maanden na aankoop stuk? De verkoper kan u vragen aan te tonen dat het om een fabricagefout gaat. En dat is soms moeilijk. De nieuwe Richtlijn Consumentenkoop verdubbelt de duur van de bewijslast van zes maanden naar minstens één jaar. De verkoper zal dus tijdens het eerste jaar na de levering van een aankoop automatisch verantwoordelijk zijn voor eventuele gebreken.

Expliciete regeling digitale inhoud en digitale diensten

Een nieuwe richtlijn regelt o.a. het garantierecht voor digitale inhoud (bv. games en applicaties) en digitale diensten (bv. cloudopslag of streaming). De wetgever heeft subjectieve en objectieve criteria ontwikkeld die het mogelijk maken vast te stellen of een digitaal product al dan niet conform is. Hij regelt ook de sancties bij bewezen niet-conformiteit gedurende de twee jaar volgend op de levering. Net zoals bij materiële goederen hebt u twee jaar wettelijke garantie. Tijdens het eerste jaar na de levering zal de verkoper automatische verantwoordelijk zijn voor eventuele gebreken. Tijdens het tweede jaar mag hij u vragen de vereiste bewijzen te bezorgen.

28 mei 2022

Meer transparantie op online marktplaatsen 

Onlineplatformen (bv. bol.com, Amazon, 2dehands.be) die u in contact brengen met een verkoper moeten u duidelijk informeren over de identiteit van de verkoper en u aangeven tot wie u zich kunt richten bij problemen met uw bestelling. Dit is belangrijke informatie: bij wie u koopt – een professionele verkoper of een privépersoon – bepaalt uw rechten. Bv. koopt u bij een privépersoon via bv. tweedehands dan geniet u geen garantie- noch herroepingsrecht. Deze platformen moeten u ook informeren over de parameters die ze hanteren om hun zoekresultaten weer te geven. Bovendien komt er een verbod op valse onlinereviews. Deze nieuwe richtlijn moet de rechten van de digitale consument versterken.

Betere bescherming tegen oneerlijke handelspraktijken

Europese wetgeving die misleidende en agressieve verkooppraktijken verbiedt is al enkele jaren van kracht. Om consumenten te helpen zich beter te verdedigen tegen dit soort praktijken, wilden de lidstaten verder gaan en namen ze maatregelen zoals de ontbinding van de overeenkomst, een prijsvermindering of een andere vorm van financiële compensatie.

7 juni 2023

Uitgebreidere passagiersrechten voor treinreizigers

Europese treinreizigers beschikken sinds 2009 over een aantal basisrechten die gelden voor alle treinvervoerdiensten binnen de Europese Unie. Een nieuwe Europese verordening breidt deze rechten uit:

  • Treinreizigers met een handicap of beperkte mobiliteit hebben altijd recht op gratis bijstand bij het in- en uitstappen, wanneer zij dit minstens 24 uur voor vertrek aanvragen. Nu is dat nog 48 uur.

  • In geval van vertraging of annulatie moet een spoorwegmaatschappij de beschikbare routeopties meedelen en dit binnen de 100 minuten na de oorspronkelijke vertrektijd van de vertraagde of de geannuleerde trein of de gemiste aansluiting. Doet ze dit niet, dan heeft de treinreiziger het recht om op eigen initiatief én op kosten van de spoorwegmaatschappij gebruik te maken van een redelijk alternatief voor openbaar vervoer over land naar zijn eindbestemming.

  • Tot slot moet de Europese Commissie tegen 7 juni 2023 ook een gemeenschappelijk formulier ontwikkelen voor terugbetalings- en vergoedingsaanvragen. Zo kunnen getroffen reizigers eenvoudig hun rechten laten gelden. Spoorwegmaatschappijen mogen aanvragen van reizigers die dit formulier niet gebruiken, niet weigeren.