Onlinebetalingen: de belangrijkste regels

Laatst aangepast op 22-09-21.

Online betalen van aankopen via internet is dagelijkse kost. Toch gebeurt dit niet zonder risico.  Voor een betere bescherming van de consument die online betaalt, heeft de Europese wetgever een reeks van maatregelen genomen. Deze lichten wij hieronder toe.

Een verplichte tweefactorauthenticatie

België beschikt al geruime tijd over een veilig onlinebetalingsverkeer dankzij de sterke cliëntauthenticatie. Het doel? Frauduleuze transacties op het internet bestrijden. Het is dus niet voldoende om enkel de cijfers van uw bankkaart in te voeren bij een onlinebetaling op een Belgische website. Een dubbele authenticatie is vereist. Een Europese richtlijn, PSD II, wil dit systeem in de hele EU invoeren. Sommige lidstaten lopen helaas achter bij de omzetting van deze maatregel.

Wat is een tweefactorauthenticatie?

Om de veiligheid van onlinebetalingen te verhogen, moet u uw betaling tweemaal bevestigen, door twee aparte factoren door te geven:

  • een element dat enkel u kent (bv. uw geheime code);
  • een element dat enkel u bezit (bv. een smartphone of kaartlezer);
  • een element dat u persoonlijk kenmerkt (bv. uw vingerafdruk of gezichtsherkenning).

Deze extra beveiliging wordt soms anders genoemd, bv. tweestaps-verificatie, tweetraps-authenticatie of meerfactorauthenticatie.

Enkele uitzonderingen

Hoewel banken het systeem van de tweefactorauthenticatie voor hun klanten moeten activeren, bestaan er enkele gevallen waarin die sterke identiteitsauthenticatie niet vereist is. Die uitzonderingen zijn niet altijd duidelijk. De volgende betalingen zijn soms vrijgesteld van de tweefactorauthenticatie:

  • betalingen van geringe waarde: deze waarde kan verschillen van land tot land, maar bedraagt gemiddeld 30 euro
  • betalingen met een laag risico
  • betalingen aan een vertrouwde begunstigde
  • terugkerende betalingen

Goed om te weten: de sterke identiteitsauthenticatie geldt niet voor betalingen van of naar een niet-Europese bank, ongeacht bv. de waarde, de herhaling of het risiconiveau van die transactie.

Verbod op extra kosten

Betaalt u elektronisch (met een bankkaart)? Handelaars mogen u geen bijkomende kosten aanrekenen, ongeacht of de betaling online of in de winkel plaatsvindt.

Verkopers mogen wel vrij bepalen welke betalingsmethodes (bv. bankkaart, kredietkaart, overschrijving) ze aanvaarden of niet.

Betaal op internet bij voorkeur met een kredietkaart of een betalingssysteem zoals PayPal. In geval van betwisting kunt u dan de betaling aanvechten en onder bepaalde voorwaarden een terugbetaling verkrijgen. Hier vindt u hoe u dat doet bij betaling met een kredietkaart.

Hebt u vragen over dit verbod? Lees er meer over op de website van de FOD Economie.

Een franchise bij fraude met uw bankkaart

Ontdekt u dat bedragen zonder uw toestemming van uw rekening zijn gehaald na bv. diefstal van uw bankkaart of misleidende praktijken op het internet, dan kunt u bezwaar aantekenen. In het geval van frauduleuze transacties zonder uw uitdrukkelijke goedkeuring, moet de bank u alle verduisterde bedragen terugbetalen. Ze mag daarbij wel een franchise van 50 euro inhouden. Kom meer te weten over uw rechten.

Goed om te weten: heeft een oplichter uw kaart gebruikt om een contactloze betaling te verrichten, dus zonder de pincode in te voeren? Dan moet de bank alle verliezen op zich nemen inclusief de franchise.