Opgelost!

Na een telefoontje van een televerkoper, ontdekt Mevrouw P. dat haar rekening gedebiteerd werd in opdracht van een incassobureau. Zij had nochtans nooit ingestemd met een aankoop. Overkwam u hetzelfde? ECC legt uit hoe u dit zelf kunt oplossen.

Mevrouw P. krijgt een televerkoper van Debestekoop aan de lijn. Wanneer blijkt dat die over haar bankgegevens beschikt, haakt ze snel in. Toch int een incassobureau in opdracht van de verkoper bijna 50 euro. Na tussenkomst van haar bank, wordt het bedrag teruggestort. Maar daarmee is de kous niet af. Mevrouw P. wordt per mail en telefoon aangemaand alsnog te betalen. Zo niet volgen gerechtelijke stappen.

Ten einde raad roept ze de hulp in van ECC België.

Gedwongen of misleidende verkoop per telefoon is verboden. De verkoper moet u de inhoud en de prijs van het aanbod duidelijk meedelen. Ook moet hij zijn identiteit kenbaar maken en uw belangrijkste consumentenrechten toelichten. Na het gesprek moet hij de details van zijn aanbod waarop u inging bevestigen op een duurzame drager (bv. een e-mail).

Gebeurde dit niet, of hebt u niet uitdrukkelijk ingestemd met een klaar en duidelijk aanbod? Dan is de overeenkomst nietig en moet u niets betalen.

Laat u niet onder druk zetten door Buitenlandse incassobureaus als die in België niet erkend zijn. Of door gerechtsdeurwaarders die geen vonnis kunnen voorleggen. Dan kan hij de betaling niet afdwingen.

Betwist u de schuld? Meld dat dit dan schriftelijk aan de het incassobureau of de deurwaarder en zijn opdrachtgever. Zodra die uw schriftelijke en gemotiveerde betwisting hebben ontvangen, moet hij elke actie in het kader van een minnelijke invordering stoppen.

Wees ook voorzichtig met het verstrekken van uw persoonlijke gegevens, ook op het internet. Soms vinkt u een vakje aan waarmee u instemt dat uw gegevens, waaronder uw bankinformatie, aan derden verstrekt mag worden.