Mijn onlinebestelling bleek namaakgoederen te bevatten en werd door de douane tegengehouden en vernietigd. Een advocatenbureau vraagt me 250 euro te betalen. Wat zijn mijn rechten?

Als u een product aan een bijzonder lage prijs aankocht, dan is het risico op namaak groot. Ook al kocht u via een website die eindigt op ‘.nl’ of ‘.fr’, de kans bestaat dat u uw bestelling plaatste bij een dubieuze verkoper uit bv. Hong Kong of China. En zonder dat u er erg in hebt, is een pakket met namaak naar u onderweg. Een .nl of .fr-website betekent dus niet altijd dat de verkoper in Nederland of Frankrijk gevestigd is.

Wanneer namaak onderschept wordt door de douane, zal het goed in beslag genomen en vernietigd worden. Daarnaast kan er ook een schadevergoeding gevorderd worden.

Omdat de douane ook de merkhouder (of zijn advocaat) informeert, zal die eisen dat u een verklaring ondertekent. Met dit document verklaart u o.a. in de toekomst nooit meer namaakgoederen te importeren. Zij zullen u ook vragen een bepaald bedrag te betalen als bijdrage in o.a. de vernietigingskosten. Dit kan oplopen tot enkele honderden euro’s.

Schrijf de merkhouder of advocaat en bevestig, indien van toepassing, dat:

  1. u uw aankoop ter goeder trouw hebt gedaan
  2. op het moment van de bestelling niets erop wees dat er mogelijkerwijze namaak in het spel was
  3. de goederen enkel voor privé-gebruik aangeschaft werden (niet om ze in de handel te brengen)
  4. u ook in de toekomst nooit bewust namaak zult kopen
  5. u de gevraagde bedragen bewist

Vraag ook om -gelet op het reeds geleden financieel verlies- geen verdere acties te ondernemen.

U kunt ook proberen uw aankoopbedrag terug te vorderen van de verkoper. Verzoek hem schriftelijk tot terugbetaling. Indien u uw aankoop deed met een kredietkaart, dan kunt u de transactie betwisten bij de uitgever van uw kredietkaart. Onder bepaalde voorwaarden kan hij u terugbetalen.

Tip: doe de Webshop Check voordat u online bestelt. Zo weet u bij wie u koopt en voorkomt u problemen.

Ontdek de risico's van namaak, hoe u namaak herkent en hoe u best reageert.