Medicijnen ter plaatse kopen: in elke EU-apotheek

Met een doktersvoorschrift mag u uw geneesmiddel kopen bij elke apotheek in een EU-land. Behalve als dat medicijn niet erkend is in het land waar u het afhaalt. Doorgaans schiet u de kosten voor. Vraag daarna een vergoeding aan uw ziekenfonds. Hoeveel die bedraagt? Net zoveel als wanneer u het medicijn in België had gekocht.

Wilt u zeker zijn dat uw buitenlandse apotheek het juiste middel meegeeft? Laat uw dokter dan een internationaal voorschrift schrijven. Dan is de naam, werkzame stof en dosering van uw medicijn duidelijk voor iedere apotheker.

Medicijnen online bestellen

Welke apotheken?

Koop medicijnen online alléén bij vergunde apotheken.

In België moet een onlineapotheek geregistreerd zijn bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Controleer of ook úw onlineapotheek in de FAGG-lijst is opgenomen.

Bestelt u medicijnen online bij een apotheek uit een ander EU-land? Dan moet de site een specifiek EU logo dragen met de vlag van het land in kwestie. Klik daarop: dan ziet u de lijst van erkende apotheken in dat land.

Kijk ook na of de onlineapotheek zelf zijn titularisgegevens en vergunningsnummer vermeldt.

Welke geneesmiddelen?

Welke medicijnen u online mag kopen vanuit België? Alleen die waarvoor u geen doktersvoorschrift nodig hebt. Wat wel mag: geneesmiddelen met voorschrift online reserveren en ze zelf bij uw apotheek ophalen en betalen.

Medicijnen online moeten voldoen aan de in België geldende voorwaarden. Is een geneesmiddel legaal in het land van de onlineapotheek? Dan betekent dat niet automatisch dat u het mag laten leveren in België. Controleer eerst of het hier erkend is via:

  • de databank van het FAGG. Daarin vindt u alle medicijnen die verhandelbaar zijn in België en de EU
  • het repertorium van het Belgisch Centrum voor Farmaceutische Informatie (BCFI). Dat verzamelt en becommentarieert alle geneesmiddelen die beschikbaar zijn in België

De onlineapotheek moet zelf een lijst presenteren van alle geneesmiddelen die in België erkend zijn. Haar andere verplichtingen? Ze moet u:

  • de geneesmiddelen objectief en niet-misleidend voorstellen
  • de bijsluiter ter beschikking stellen én u uitnodigen om die aandachtig te lezen
  • aanraden om contact op te nemen met uw arts bij ongewenste bijwerkingen

Opgelet voor namaak! Koopt u niet bij een Europese erkende onlineapotheek? Wees dan op uw hoede voor namaakgeneesmiddelen. Dit is illegaal. Zulke medicijnen kunnen ernstige gevolgen hebben voor uw gezondheid en worden vaak tegengehouden door de douane waarvoor u een rekening mag verwachten. In Geneesmiddelen en internet, een gids van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), leest u waarop te letten.

Wat met thuislevering?

Medicijnen die u online bestelt, mag u in een apotheek of thuis laten leveren.

Kiest u voor thuislevering? Dan heeft de onlineapotheek specifieke plichten over hoe u uw geneesmiddelen krijgt:

  • binnen de twee werkdagen nadat de apotheek uw bestelling heeft geregistreerd
  • in een verzegelde verpakking, met vermelding van uw naam en adres
  • volgens de juiste bewaringsomstandigheden, zodat de kwaliteit en werkzaamheid gegarandeerd blijven

Om af te sluiten nog een waarschuwing over onlineadvertenties voor wondermiddeltjes. Zoals magische afslankpillen waarvan al een gratis staal voor u klaarligt. Gaat u in op het gratis aanbod? Zonder dat u het beseft, hangt u vaak vast aan een duur abonnement. In ruil krijgt u producten van bedenkelijke kwaliteit die mogelijks een gezondheidsrisico inhouden. Let dus op met aanbiedingen die te mooi lijken om waar te zijn!

Misschien sluiten uw medicijnen aan op medische behandeling.

Kom te weten of uw ziekenfonds die dringende of geplande zorg ook vergoedt.