Stakingen 2018 Ryanair: recht op compensatie?

Laatst aangepast op 28-02-19.

Passagiers van Ryanairvluchten zullen de zomer van 2018 niet snel vergeten. Stakingen van cabinepersoneel en piloten hielden in juli, augustus en september vluchten aan de grond. Hebben getroffen passagiers recht op een vergoeding als hun vlucht geannuleerd is ten gevolge van een staking?

Hamvraag: zijn deze aangekondigde stakingen overmacht?

Werd uw vlucht geannuleerd? Dan hebt u in principe recht op een forfaitaire compensatie als u minder dan twee weken voor vertrek geïnformeerd werd over de annulering. Hoeveel? Dat berekent u met deze tool.

Als een vlucht wordt geannuleerd door overmacht, zoals weersomstandigheden of een staking buiten de luchtvaartmaatschappij om, is de luchtvaartmaatschappij niet verplicht de extra compensatie te betalen. Werd de staking vooraf aangekondigd? Dan heeft de luchtvaartmaatschappij de tijd gehad om maatregelen te treffen om de overlast voor reizigers te beperken. Dit betekent dat Ryanair geen overmacht kan inroepen en de getroffen passagiers moet vergoeden.

Ryanair zelf spreekt dit tegen en weigert voorlopig de forfaitaire compensatie te betalen.

De ‘UK Civil Aviation Authority’ stelt in december 2018 dat de stakingen van het personeel van Ryanair van afgelopen zomer geen ‘uitzonderlijke omstandigheden’ zijn. Ryanair zou de gestrande passagiers dus een forfaitaire compensatie moeten betalen zoals voorzien in de Europese regels over de passagiersrechten. Omdat de luchtvaartmaatschappij weigerde, startte de Britse toezichthouder een handhavingsactie.

In juli 2018 veroordeelde een Luxemburgse rechter Lufthansa tot het betalen van een schadevergoeding (plus interest en gerechtskosten) aan passagiers voor de schade die ze leden naar aanleiding van een vooraf aangekondigde staking van de piloten.

Ook een Luxemburgse vrederechter oordeelt in januari 2019 om dezelfde reden dat Ryanair twee passagiers moet vergoeden voor geannuleerde vluchten met vertrek en aankomst in Luxemburg.

Deze uitspraken zijn goed nieuws voor luchtvaartpassagiers. In België heeft Test Aankoop een vijftigtal zaken aangespannen bij verschillende vrederechters. Het is nog wachten op een uitspraak.

Kleine successen openen deur voor meer?

Europese consumenten halen hiermee drie slagen thuis:

  1. Rechters schijnen geschillen tussen passagiers en luchtvaartmaatschappijen over geannuleerde vluchten bij stakingen vaak in het voordeel van de getroffen passagiers uit te spreken.

  2. Geschillen over vluchten die in België opstijgen of landen kunnen voorgelegd worden aan een Belgische rechtbank. Dit dankzij een uitspraak van het Belgische Hof van Cassatie. De Ierse luchtvaartmaatschappij was van mening dat geschillen via een Ierse rechter moesten verlopen. Een Brusselse rechter bevestigde dit. Het Hof van Cassatie heeft die uitspraak in februari 2019 vernietigd. 

  3. Ook bewijzen de uitspraken van de Luxemburgse vrederechters dat de Europese procedure voor kleine geschillen successen boekt. Deze procedure voor grensoverschrijdende geschillen is eenvoudig en goedkoop.