SFAM en Celside: schade verzekerd … aan uw spaarpot

Laatst aangepast op 16-05-24.
Update (24/04/2024)
Het bedrijf SFAM is op 24 april 2024 failliet verklaard.
Hebt u nog geld te goed van SFAM? Dien zo snel mogelijk en uiterlijk op 23 augustus 2024 een aanvraag tot terugbetaling in.
Hoe?
 • Via de website AXYME - BTSG - SFAM (sfam-lj.fr).
 • Kies voor ‘Espace créancier’.
  • Ontving u identificatiegegevens en een paswoord? Dan kunt u dat invullen in de roze kader, bovenaan rechts.
  • Ontving u geen identificatiegegevens, klik op de licht blauwe knop ‘Déclaration spontanée en ligne’.
 • U moet uw aanvraag in het Frans formuleren.
Helaas is de kans klein dat u uw geld recupereert. Als consument staat u als laatste in de rij van terugbetalingen.
Goed om te weten: deze regeling geldt niet voor Hubside, Celside en Cyrana.

Consumenten melden dat verzekeringsmaatschappij Indexia, eigenaar van de ondernemingen SFAM en Celside, zonder uitdrukkelijke toestemming en op regelmatige tijdstippen via domiciliëring geld van hun rekening haalt. Een constante in alle klachten: ze ondertekenden ooit een verzekeringscontract bij aankoop van bijvoorbeeld een smartphone, tablet of laptop. Bent u ook slachtoffer van deze illegale praktijken? Met dit advies helpen we u op weg om de niet-geautoriseerde domiciliëring een halt toe te roepen en hopelijk ook uw geld te recupereren.

De oneerlijke praktijken van SFAM en andere bedrijven

Een studente liet ons weten dat ze anderhalf jaar geleden in een Belgische winkel een Macbook kocht en daarbij zonder er erg in te hebben intekende op een aantal bijkomende diensten. Nadien ontdekte ze dat er ongewild geld van haar rekening verdween. De studente betwiste de contracten en kon drie van de vier overeenkomsten stopzetten.

Celside weigerde het contract te annuleren. Sindsdien zag de studente haar rekening maandelijks met 5,90 euro gedebiteerd. Tot er heel recent, op 19 en 24 april, plots 69,99 euro van haar rekening verdween. Bleek dat Celside haar zonder haar vooraf te informeren en zonder haar uitdrukkelijke instemming een nieuw contract had voorgeschoteld ‘Buy Back Advance’. Een meldingsmail van Celside vond ze later terug in haar map met ongewenste e-mails. Daaruit bleek dat in mei een nieuw contract in werking zou treden en dat ze 30 dagen heeft om dit te betwisten. Maar het geld was reeds van haar rekening vóór de inwerkingtreding van het contract. Gedwongen aankoop dus! Volledig illegaal.

De studente probeerde dit telefonisch en per e-mail te betwisten maar tevergeefs. Daarom vraagt ze nu onze hulp.

Naast Celside ‘verkopen’ nog andere bedrijven van de groep Indexia verkeringsproducten en andere diensten. Dit is het geval voor SFAM, Hubside, Cyrana ...

Bent u ook slachtoffer? Ons advies

 • Contacteer SFAM/Celside/Cyrana/Hubside
  Stuur een e-mail naar de onderneming die uw rekening debiteerde en geef aan dat u de overeenkomst en de betalingen betwist. Deze stap is noodzakelijk. Ook al blijft uw bericht onbeantwoord. Zo hebt u dit argument in handen bij uw volgende stappen.

  Goed om te weten: let op met diensten die u helpen bij het opzeggen van uw contract zoals Xpendy. Want ook deze diensten werken niet gratis!

 • Contacteer uw bank
  Betwist de niet-geautoriseerde domiciliëring bij uw bank en vraag om die stop te zetten. Zo voorkomt u toekomstige betalingen. Vraag de bank ook terugbetaling van de betalingen waarvoor u geen uitdrukkelijk mandaat gaf. U hebt 13 maanden de tijd om een frauduleuze domiciliëring te betwisten. Dit bevestigt Febelfin op de website. Uw bank weigert u de geïnde bedragen van meer dan 8 weken geleden terug te betalen? Contacteer Ombudsfin, de bemiddelingsdienst voor de financiële sector, om te proberen het resterende bedrag terug te krijgen.

 • Informeer de Economische Inspectie
  De handelspraktijken van SFAM/Celside/Cyrana/Hubside/Indexia zijn oneerlijk. Informeer de Economische Inspectie via het Meldpunt. Uw melding kan helpen deze oneerlijke handelspraktijken aan het licht te brengen. Weet wel dat de Economische Inspectie niet zal tussenkomen om bijvoorbeeld de betalingen terug te vorderen.

 • Schakel de rechtbank in
  Bekomt u geen terugbetaling van de verschuldigde bedragen? Dan is een gerechtelijke procedure een optie. Want zelfs na tussenkomst van ons netwerk, blijven de bedrijven een minnelijke oplossing van de geschillen weigeren.

  Vermeldt uw contract een Frans adres van de firma? U kunt dan de Europese procedure voor kleine geschillen starten. Dit is een eenvoudige gerechtelijke procedure op basis van een standaardformulier dat u naar de bevoegde rechter moet sturen. U hebt de keuze tussen:
  • de Franse rechtbank van de plaats waar de tegenpartij haar zetel heeft. In Frankrijk is de procedure gratis.
  • de vrederechter van uw woonplaats. In België kost de procedure 74 euro, waarvan 50 euro te betalen aan het einde van de gerechtelijke procedure en dit door de verliezende partij.

  Goed om te weten: start u de procedure in Frankrijk? Weet dat de Franse rechter beslist of er een zitting komt en of u aanwezig moet zijn. Verplaatst u zich liever niet? Om het risico te beperken kunt u op het aanvraagformulier aanduiden dat u geen zitting wenst of, als die er toch komt, u niet aanwezig wilt zijn.

Goed om te weten: de Economische Inspectie in Frankrijk en België voeren al geruime tijd een onderzoek naar deze ondernemingen. In Frankrijk startte de consumentenorganisatie UFC Que Choisir ook al een juridische procedure. Naar aanleiding van de meest recente golf van klachten, besliste de Franse overheid dat SFAM vanaf 25 april 2023 tijdelijk geen nieuwe verzekeringscontracten meer mag verdelen.

Een tip van ECC België

Niet alle slachtoffers van deze oneerlijke praktijken hadden in de gaten dat zij een verzekeringscontract getekend hadden maar ontdekten dat pas na controle van hun rekeninguittreksels. Dit bewijst waarom regelmatige controle van uw bankafschriften belangrijk is.