Timesharing & Co: 50% minder klachten in 6 jaar

Het netwerk van de Europese Consumentencentra (ECC-Net) ontving 2182 klachten in 2009 tegen 1094 in 2015. Deze aanzienlijke daling, hoewel ontoereikend, is waarschijnlijk toe te schrijven aan de inwerkingtreding van Europese wetgeving over timesharing in 2008. Het ECC-Net maakt de balans op in een studie over timesharing en aanverwanten.

Wat houdt dit in?

Europese Consumenten Centra (ECC-Net) horen regelmatig van consumenten dat zij het gevoel hebben dat zij in de harde verkooptechnieken van ondernemers zijn getrapt. Deze ondernemers bieden contracten voor vakantie-accommodaties aan voor een lange periode. De contracten vallen meestal onder de noemer timesharing of holiday clubs. Andere benamingen zijn ook mogelijk. Wat ze gemeen hebben is dat het contract de consument bindt voor meerdere jaren, soms zelfs voor 50 jaar. In ruil daarvoor bespaart hij geld op toekomstige vakanties. Soms is het een goede deal maar helaas trekt deze industrie veel ondernemers met minder oprechte bedoelingen. Belangrijk om valkuilen te vermijden is te onthouden dat de EU- wetgeving bescherming biedt voor contracten van meer dan één jaar.

Een duidelijker rechtskader sinds 2008

Sinds 2008 heeft Europa nieuwe wetgeving, nl. Richtlijn 2008/122. Deze richtlijn vervangt de eerste Europese wetgeving waarvan de werkingssfeer te beperkt was: timesharingfirma’s konden de regels met enkele creatieve trucjes eenvoudig omzeilen.

De huidige wetgeving is veel omvattender en regelt timesharing in ruime zin (klassieke timesharing, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling, ...).

Positieve punten: herroepingsrecht van 14 dagen en verbod om te betalen

Naast volledigere precontractuele informatie (zodat de consument weet wat hem werkelijk verbindt), zijn een bedenktijd van 14 dagen en een verbod op alle betalingen vóór het einde van die periode ingevoerd. Bij doorverkoop, is dit verbod niet beperkt tot 14 dagen, maar geldt het tot de daadwerkelijke doorverkoop. Geen verkoop, geen betaling.

Zich ontdoen van een timeshare: gevecht tegen windmolens

Deze wetgeving geldt enkel voor contracten met een duur van minimaal één jaar. Ingenieuze formules om de wetgeving te omzeilen, werden dan ook snel uitgevonden. Zo krijgen consumenten bijvoorbeeld twee afzonderlijke overeenkomsten aangeboden: een eerste voor minder dan één jaar mits betaling van de hoofdsom (bv.: 4 weken voor timesharing) en een tweede voor onbeperkte tijd en slechts geringe betaling.

Bovendien behandelt de Europese wetgeving niet alle aspecten van timesharing. Zoals aangestipt in de studie van ECC-Net, ondervinden de consumenten veel moeilijkheden om een einde te maken aan hun bestaande timesharingovereenkomsten.

Opgelet voor oplichters

Timesharing is zelden een interessante investering. Bovendien gaat deze sector gebukt onder een groot aantal oplichters, vooral bij doorverkoop. De doorverkoopmarkt is nagenoeg onbestaande. Veel ondernemingen beweren echter het tegenovergestelde en aarzelen niet om consumenten ervan te overtuigen en hen een aanzienlijk bedrag af te troggelen. Vooraleer zij … met de noorderzon verdwijnen.

10 praktische tips

Onder het motto "voorkomen is beter dan genezen" wil ECC België consumenten sensibiliseren met een gratis brochure „Timesharing in Europa” en de tien praktische tips van het ECC-Net.