Hulp en advies aan meer dan 1 miljoen Europese consumenten: ECC-Net viert 15 jaar grensoverschrijdende consumentenbescherming

Uw vlucht naar Polen wordt geannuleerd. De handtas die u in Italië hebt gekocht, is beschadigd. U zit vast aan een duur en ongewenst abonnement. Wat nu? Sinds zijn oprichting in 2005 heeft het netwerk van Europese Consumentencentra (ECC-Net) meer dan een miljoen consumenten bijgestaan met dit soort problemen. Alleen al in de context van de COVID-19-pandemie wendden meer dan 90.000 consumenten zich tot ECC-Net voor hulp. Vandaag viert het netwerk zijn 15e verjaardag.

Ter gelegenheid van zijn 15e verjaardag organiseert het netwerk van Europese Consumentencentra een online-evenement in aanwezigheid van Europees commissaris Didier Reynders. Het is een unieke gelegenheid om stil te staan bij de verworvenheden van deze Europese consumentenrechtenbeweging en om de toekomstplannen voor een doeltreffende consumentenbescherming in Europa te bespreken. De viering vindt plaats tegen de achtergrond van een onlangs aangenomen consumentenagenda, die de prioriteiten van de Europese Commissie op het gebied van het consumentenbeleid voor de komende vijf jaar schetst.

Het evenement is een unieke bijeenkomst van belangrijke partners op het terrein, waar de Europese Commissie, consumentenorganisaties, handhavingsinstanties, jonge journalisten, academici en meer samenkomen. Ook u bent uitgenodigd om dit online-evenement bij te wonen op vrijdag 20 november van 14 u. tot 15.30 u. via deze link: https://15yearseccnet.tw.events

Op Twitter zal het netwerk live tweeten onder #15yearsECCNet

Een essentieel aspect van de consumentensamenwerking van de Unie

Europees commissaris Didier Reynders wenst ECC-Net een gelukkige verjaardag en zegt: "Ik ben ervan overtuigd dat het netwerk van Europese Consumentencentra met zijn praktische steun aan consumenten in de toekomst een essentieel aspect van de consumentensamenwerking van de Unie zal blijven."

Petra de Sutter, voormalig voorzitter van de Commissie Interne Markt en Consumentenzaken en huidig vicepremier van België, voegt eraan toe: "Ik kan niet anders dan het dagelijks werk van de centra te ondersteunen. Wij als wetgevers kunnen zoveel regels maken als we willen om de consument te beschermen. Maar consumenten moeten zich bewust zijn van het bestaan van deze bescherming. ”

Lancering van de website, rapport over 15 jaar mijlpalen en een blik in de toekomst

Op 21 november lanceert het netwerk zijn website www.eccnet.eu, met onder andere een rapport over 15 jaar mijlpalen en prestaties van het netwerk.

In een hoofdstuk dat de toekomstplannen van het netwerk belicht, gaat aandacht naar een betere service aan consumenten in een gedigitaliseerde wereld. Ook streeft het netwerk ernaar duurzame consumptie te ondersteunen en te promoten.

"Met dit jubileum wordt ECC-Net volwassen als gevestigde, gerespecteerde en essentiële speler in de Europese consumentenbescherming. We kijken er naar uit nog een miljoen Europese consumenten te helpen!” zegt Bianca Schulz, directeur van het Europees Centrum voor de Consument in Frankrijk.

Karen Ghysels, directeur van het Europees Centrum voor de Consument in België voegt daaraan toe: “De lancering kadert in een jaar waarin ECC-Net echt op de proef gesteld werd met meer dan 90.000 vragen en klachten van consumenten naar aanleiding van de COVID-19-pandemie. Het maakt duidelijk dat ECC-Net zinvol is, ook en zeker in tijden van crisis. ECC-Net is klaar voor de toekomst die digitaler en groener kan en mag, ook voor ons!”

ECC-Net, dat samen met consumenten en handelaars naar een minnelijke oplossing voor consumentenproblemen zoekt, zet zich in om nauw samen te werken met belanghebbenden en het bedrijfsleven. Het zal bij beleidsvorming, uitvoering en handhaving de ervaringen en behoeften van consumenten blijven benadrukken. Het netwerk zal ook proactief meewerken aan de Europese Green Deal en de Digitale Agenda door bijvoorbeeld bewustmakingscampagnes.

Over ECC-Net

Er is een Europees Centrum voor de Consument (ECC) in elke EU-lidstaat en in IJsland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. Samen vormen ze het netwerk van Europese Consumentencentra (ECC-Net). ECC-Net informeert consumenten in Europa over hun rechten en biedt gratis hulp bij grensoverschrijdende problemen.

Over ECC België

Het Europees Centrum voor de Consument (ECC) België helpt en adviseert gratis consumenten voor en na hun aankoop in een andere Europese lidstaat. Het zoekt samen met de collega’s van zijn Europese netwerk naar een minnelijke oplossing voor problemen met een buitenlandse handelaar. Want de rechten van de consument stoppen niet aan de grens. Het Belgische kantoor is in Brussel en er werken 8 personen. Het Europese netwerk omvat 30 consumentencentra: één in elke EU-lidstaat en één in Noorwegen, IJsland en het Verenigd Koninkrijk. Dit zogenoemde ECC-Net zag het licht in 2005. De Europese Commissie richtte het samen met de EU-lidstaten op om het vertrouwen van de consument in de interne markt aan te scherpen.

www.eccbelgie.be

Lees meer over het ECC-Net.

PERSCONTACT
Karen Ghysels: 02 894 20 70 – 0497 59 24 89 – [email protected]

Geïnteresseerd in meer consumentennieuws? 
Schrijf je in voor onze elektronische nieuwsbrief.

Voor deze persmededeling is financiering ontvangen in het kader van het Consumentenprogramma van de Europese Unie (2014-2020). Dit project is medegefinancierd door OOBC, een vzw van Test Aankoop, en de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

De inhoud van deze persmededeling vertolkt uitsluitend de visie van het Europees Centrum voor de Consument België en valt uitsluitend onder haar verantwoordelijkheid. De Europese Commissie, het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding (CHAFEA) en/of enige andere instantie van de Europese Unie zijn/is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze persmededeling, noch voor een eventueel gebruik ervan.­­­­­­­